27 Kasım 2009 Ali Tezel

Gerçi artık 1 yıldır basamaklar kalktı ama Bağ-Kur emekli aylığının hesabında 2008 ve öncesi dönem aylığının hesabında Bağ-Kur basamakları belirleyici. İşin en kötü yanı ise 13 üncü basamakta olanlar için... 13'üncü basamaktan emekli olanlar 12 inci basamaktan emekli olanlara göre daha az emekli aylığı alırlar, çünkü bu basamağın SDÖ'sü 12'nci basamağın SDÖ'sünden azdır.

Ali bey, 13 üncü basamaktan 2004 yılında emekli oldum. Onüçüncü basamağa 4 ay para yatırdığım halde 13 üncü basamaktan emekli oldum. Ancak, 11 inci basamağın emekli aylığı kadar para alıyorum. Aldığım aylık şuan 600 lira bu hak kaybımın giderilmesini istiyorum. Sonucunu bildirirseniz çok sevineceğim. Mehmet Yalçınsoy

Sayın okurum, bugün Bağ-Kur'dan emekli olacak birisi için 3 çeşit emekli aylığı hesaplama sistemi kullanılmaktadır. Bunlardan birinci dönem, 31.12.1999 öncesi dönemin aylığının hesabı, ikincisi 2000 ile 30.09.2008 döneminin aylığı ve 1 Ekim 2008 gününden bugüne kadar geçen sürenin emekli aylığıdır. 1999 yılı sonuna kadar geçerli olan Bağ-Kur emekli aylığı hesaplama sistemi gereğince (son basamakta en az bir yıl prim ödemiş olmak şartıyla) en son basamağa göre emekli aylığı hesaplanıyordu. Sistemi ilk olarak 01.01.2000 gününden itibaren değiştirdiler ve 2000 yılı (dahil) sonrasındaki yılların ortalamasını alarak hesaplamaya geçtiler. Şimdi de 1 Ekim 2008 gününden itibaren de basamakları kaldırdılar ve ortalama aylık kazanç sistemine geçtiler.

1-) 1999 öncesi (A1) dönemi aylığın hesabı

Bu dönemin aylığı, 31.12.1999 günü bulunulan basamağa göre belli edilir. Mesela, sizin 31.12.1999 günü basamağınız 8 olsun. 31.12.1999 günü geçerli olan basamağınızın 2003 yılı temmuz ayında geçerli gelir tutarına ile 1999 yılı öncesinde geçerli ABO'nuzu (Aylık Bağlama Oranı) çarpılacak ve o dönemin (A1) tam aylığı bulunacak. Sonra bulunan bu A1 tam aylığı, 1999 yılı ve öncesi prim ödeme sürenizin, toplam prim ödeme sürenize bölümüyle de A1 kısmi aylığı bulunur.

2-) 01.01.2000-30.09.2008 (A2) dönemi aylığın hesabı

Bu dönemde hangi basamakta kaç ay prim ödenmişse her bir basamağın 2003 yılı temmuz ayında geçerli olan Bağ-Kur gelir basamağı gelir tutarları ile çarpılır ve sonra ay sayısına bölünerek ortalama aylık gelir bulunur. Bulduğumuz ortalama aylık geliriniz ile de 2000 yılı sonrası ABO'su ile çarparak A2 tam aylığınızı bulacağız. Bulunan A2 tam aylığı ile 2000-2008 dönemi prim ödeme sürenizin, toplam prim ödeme süresine bölümüyle de A2 kısmi aylığını buluruz.

3-) 01.10.2008 sonrası (B) dönemi aylığın hesabı

Sosyal güvenlik reformu ile getirilen yeni emekli aylığı hesaplama sistemine göre, 1 Ekim 2008 gününden sonra basamaklar kaldırılmış ve Bağ-Kur sigortalıları en az asgari ücret (693 lira) ve en fazla da bu rakamın 6,5 katı olan (4504,5 lira) üst sınır arasında kalmak kaydıyla dilediği gelir rakamı üzerinde prim ödeyecektir. Bu dönemde seçilen gelir tutarının ortalaması ile bu dönemin ABO'su ile çarpımı bu (B) dönemin tam aylığı bulunur. Bulunan B tam aylığı ile bu döneme ait prim ödeme süresi çarpılıp, toplam prim ödeme süresine bölününce B kısmi aylığı bulunur.

5-) Sosyal Destek Ödemesi ilavesi

Kanun gereğince, yukarıda hesaplanan A1 ve A2 kısmi aylıkları toplanır. Bulunan bu tutara, 12 ve daha alt basamaktan emekli olanlar için 85.95 lira, 13 ve daha yukarı basamaktan emekli olanlar için ise 64.46 lira eklenir. İşte sizin 13 üncü basamaktan aldığınız emekli aylığının 12 inci basamaktan az olmasının temel sebebi de budur. Zira, genel bir kanaat olarak uğursuz addedilen 13 rakamına tekabül eden basamağın emekli aylığı 12 inci basamaktan hep düşük olmuştur. Sebebi de Sosyal Destek Ödemesidir.