Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı

01.01.2012 tarihi ile birlikte hayatımıza giren Genel sağlık sigortası toplumda kapsadığı kişiler bakımından neredeyse herkesi ilgilendirmektedir.