SGK Uygulamaları ve Yargı Kararları Çerçevesinde Kalp Krizi Olaylarının İş Kazası Bağlamında Değerlendirilmesi

Oğuz MÜLAYİM, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Uzmanı

İş kazası kavramı, SGK yaklaşımı, Yargı kararları...