Ticari Taksi, Dolmuş ve Benzeri Ulaşım Araçlarında Şoför olarak Kısmi Süreli Çalışan Kişilerin Sigortalılıkları

Oğuz MÜLAYİM, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

6111 sayılı kanunla getirilen düzenlemeler, Şoförlerin Ödeyecekleri Sigorta