Sosyal Güvenlik Mevzuatında Mali Tatil Uygulamasının Yeri ve İstisnai Durumlar

Oğuz MÜLAYİM, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

Mali tatilin başlangıç ve bitiş süresi, Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler, Mali Tatil Kapsamında Değerlendirilmeyen Yükümlülükler