HER YIL İHALESİ YENİLENEN İSLERDE İSÇİLİK HAKLARI ve İSVEREN SORUMLULUKLARI

Hüseyin İrfan FIRAT,
Personel ve İnsan kaynakları Yönetimi Danışmanı
Ülkemizde giderek artan alt işveren (taşeron) kullanımı alt işverenlik ile ilgili yasanın yeniden düzenlenmesinin gündemde olduğu şu günlerde...