Oğuz MÜLAYİM, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale konusu işler ile özel bina inşaatlarına ait işyeri dosyalarına yönelik olarak, ilişiksizlik belgesi verilmesi


İhale Konusu İşler İle Özel Bina İnşaatlarına İlişkin Asgari İşçilik İncelemelerinde Sarf-ı Nazar Uygulaması ve Borcun Taksitlendirilmesi