Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Yıllık Ücretli İznin Unsurları, Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma, Bekleme Süresi (En Az Bir Yıllık Kıdem), Yol İzni...


İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin ve Uygulaması