Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi ve Sosyal Güvenlik Hukukunda “Yardım” Kavramı, Aynı Konutta Hısımlar Arasında Yapılan İşlerde Çalışanlar, Ev Hizmetlerinde...


Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı Sayılmayanlar, Yardım Kavramı ve Geçici Görevle Türkiye'ye Gönderilen Yabancı İşçilerin Sigortalılığı