Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

İş sözleşmesi yapmak için bir araya gelen taraflar (belirli veya belirsiz bir süre için) kesin olarak bağlanmadan önce birbirlerini işe uygunluk vb. yönlerden denemek isteyebilirler.


İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Deneme Süresi ve Hukuki Sonuçları