Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni
Hastalık sigortası kapsamındaki sigortalılar, Yardımlar ve yararlanma şartları, Geçici iş göremezlik ödeneği, İstirahat raporlarında usul ve esaslar...


Sosyal Güvenlik Hukukunda Hastalık Sigortası ve Geçici İş Göremezlik Ödeneği Uygulamaları