Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni
İş sözleşmesinin tarafları olan işçi veya işveren iş sözleşmesini haklı nedenle (ve derhal) feshedebilecekleri gibi süreli fesih yoluyla...

İş Hukukunda Yeni İş Arama İzni ve Uygulamaları