Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni
Tüm Yönleriyle Çalışma Belgesi... Yasal düzenlemeler, çalışma belgesi kavramı, türleri, zamanaşımı, yükümlüler, yer alması gereken bilgiler...

İşverenin Çalışma Belgesi Düzenleyip Verme Yükümlülüğü