Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni
Şirket Ortaklarının Sigortalılık Statüleri; Sigortalılığın Başlangıcı, Bildirimi ve Bildirim Yükümlüsü; Sigortalılığın Sona Ermesi, Bildirimi ve Bildirim Yükümlüsü