Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle İşten Ayrılan İşçiyi İşe Geri Alma Yükümlülüğü

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni
İşçinin İş Akdinin Askerlik Nedeniyle Sona Ermesi, işçinin Askerlik Hizmetinin Bitiminden Sonra 2 Ay İçinde İşverene Başvurması...