Çeşitli Sosyal Güvenlik Mevzuatları Açısından Yabancı Çalışanların Geçici Görevlendirilme Süreleri


S.Sözer ÇİZMECİ, İK Yöneticisi
Genel anlamda yabancı uyruklu iş görenlere uygulanacak olan mevzuat, yabancı uyrukluların bir başka ülkede hizmet akdi ile...