İş Hukukunda Ara Dinlenmesi ve Uygulamaları

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Ara Dinlenmesi ve Ara Dinlenmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Ara Dinleme Süreleri, Ara Dinlemesinin Hüküm ve Sonuçları, Yükümlülüğe Aykırılığın Yaptırımı: İPC...

İş Hukukunda Ara Dinlenmesi ve Uygulamaları