Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Hafta tatili, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun md. 3’te düzenlenmiştir. İş hukukunda ise hafta tatili...İş Hukukunda Hafta Tatili Ve Hafta Tatili Ücreti