Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

Hizmet Akdi İle Çalışanların Sigortalılık Statüsü, Sigortalılığın Başlangıcı ve Eylemli (Fiili=Gerçek) Çalışma Şartı, Hizmet Akdi İle Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

Hizmet Akdi İle Çalışanlar (İşçiler) Bakımından Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi