Cem BALOĞLU, İş Müfettişi

Yıllık izin ücreti, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesine göre, sosyal güvenlik primine esas kazançlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu ücret üzerinden prim alınmaktadır. Ancak, kullanılmamış yıllık izin sürelerine ait ücretlerin prime tabi tutulması konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretinden Prim Alınabilir Mi?