Özkan AYKAR Gelir Uzmanı

Son yıllarda ülkemizin bulunduğu coğrafyada artan savaşlar, ekonomik darboğazlar, göç veren ülkelerin işsizlik sorunu ya da düşük gelir politikaları gibi daha çok ekonomik nedenler Türkiye'nin kendisine yakın ya da komşu ülkelerden gelenler için cazibe merkezi olma ve hedef ülke haline gelmesine neden olmuştur.

09/02/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı hakkındaki açıklanmalar...

Yabancı İşçi İstihdamında Yeni Düzenlemeler