SSK sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince 01.07.2005 tarihinde başlatılan provizyon uygulaması ile sigortalılar, aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin SSK sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olup olmadığının sağlık tesisine başvuru aşamasında on-line olarak Kurumumuz bilgi işlem kayıtlarından sorgulanması gerekmektedir.

Bu sorgulama sırasında yapılan işlemlerden birisi, sigortalıların sağlık tesisine başvuru tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde 90 gün, bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babaları için de 120 gün sigorta primi ödenip ödenmediğinin Kurumumuz sigortalı hizmet kayıtlarından kontrol edilmesidir.

Sigortalıların kendileri için son bir yıl içinde 90 gün, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 120 gün sigortalı çalışması var ise provizyon alınabilmesi için, bu çalışmaların Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Kurumumuza internet üzerinden veya kağıt ortamında bildirilmesi gerekmektedir.

İşverenlerimizin çalıştırdıkları sigortalıların hizmetlerini, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuza bildirme hakları bulunmasına karşın, sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin SSK sağlık yardımlarından yararlanmalarında mağduriyetlerinin ortaya çıkmaması için bu hizmetlerin ait olduğu ayı takip eden ayın sonunu beklemeden bir an önce Kurumumuza internet üzerinden veya kağıt ortamında bildirmeleri önem taşımaktadır.

Ayrıca, içinde bulunulan aydaki çalışmaları ile SSK sağlık yardımlarından yararlanma hakkını elde eden sigortalılar için vizite kağıdı düzenlenme aşamasında bu hizmetlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile internet üzerinden veya kağıt ortamında Kurumumuza bildirilmesi ve daha sonraki sigortalı hizmetlerine ilişkin olarak Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenerek yine internet üzerinden ya da kağıt ortamında Kurumumuza yasal süresi içinde gönderilmesi de mümkündür.

yukarıda ssk nın yayınlamış olduğu duyuru aldım ozaman vizite kağıdına ne gerek var madem vizite kağıdıda kalksın ayrıca takip eden ayın sonunna kadar hakkımız olduğu halde daha erken bizden bildirge vermemizi istemeleri artı aynı ay içinde bile bildirge istemeleri ve tekrar ek bildirge istemeleri dahada iş yükünü artırmış.

özellikle son paragraf çok saçma burda işverenin imzalı vizite kağıdına güvenilmiyor
lütfen olaya duyarlı davranalım gerekli prosedürün bir an önce kaldırılması konusunda baskı yapalım