kaçak çalışan çalıştıran işyerlerine: valilikler, ve kaymakamlıkların sıkı bir şekilde takip edeceği proje kapsamında kayıtdışı personel çalıştıran işyerlerin en kısa zamanda kayıtdışı personelleri sigortalı olarak tescillerini yaptırması hususunu bilgilerinize sunarım. gereksiz yere idari para cezasına muhatap olmayın.