Resul KURT - Bayanlar inşaatta çalışabilir mi?
(11.05.2007)


Okurumuz Turhan Çakmak'ın inşaat işlerinde kadın işçi çalıştırılması konusunda tereddütleri var. Diyor ki, Antalya SSK Müdürlüğü'nde inşaatların ilişik kesme işlemleri yapılırken iş yerinde çalışan bayanların işçiliklerinin maliyete dahil edilmediğini, bu bayanların mühendis veya stajyer olması gerektiğinin söylendiğini, bu uygulamanın tüm Türkiye'de aynı olup olmadığını soruyor?

Tamamlanmış binalarda yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim borcu bulunmadığını gösterir ilişiksizlik belgesi almaları gerekmektedir. Fiilen inşaat işinde çalışmadığı halde, asgari işçilik oranını doldurmak için kadınların sigortalı olarak bildirildiğinin anlaşılması halinde bu süreler iptal edilmektedir.

İnşaat işleri ağır ve tehlikeli işlerden olup, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nde hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri düzenlenmiştir.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ekinde yer alan çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz. Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. Bir işçinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse ara muayenelerinde saptanan sağlık durumları bu rapora işlenir.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'ne göre bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, suüstü ve sualtı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb.), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri gibi yapı işlerinde kadın işçi çalıştırılması yasaktır.

Sonuç olarak, inşaat işlerinde kadın işçi çalıştırılması yasak olup, sadece teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir. Bu şekilde teknik hizmetlerle büro-idari hizmetlerinde çalışan kadın işçilerin sigortalı olması zorunlu olup, bunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.