Resul KURT - Raporlu işçinin kıdem tazminatı

Okurumuz Nevzat Bahçe diyor ki; bir işçimiz 25.06.2005 tarihinden bu yana raporlu. Bu işçimiz geçirdiği iş kazası sonucu bitkisel hayata girmiş bulunmakta ve vasi yoluyla emekli olacak.

Bu işçimizin kıdem tazminatını hesaplarken raporda geçen sürelerini kıdemine katacak mıyız? Ayrıca bu işçimizin ikramiye v.b. ödemelerini verecek miyiz?

İşçinin kıdemi, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiği tarih arasındaki süredir. İşçinin istirahat süresinin altı haftayı aşmayan kısmının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, işçinin istirahat süresinin altı haftayı aşan kısmı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır. İşçi raporlu iken iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde fesih rapor süresi sonunda hüküm doğuracağından işçinin kıdemi rapor süresi sonuna kadar ileriye götürülmelidir. İş sözleşmesinin feshinden sonra işçinin ücret, kıdem tazminatı, kullanılmayan yıllık izin ücreti, ikramiye, prim gibi işçilik haklarının da ödenmesi gerekmektedir. Ancak, istirahat süresince çalışılmayan süreler için ikramiye verme zorunluluğu bulunmamaktadır.