kamu işçi maaş

Konu: Özürlü İşçi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  158

  Özürlü İşçi

  Selamlar, özürlü raporu olan bir işçiyi işe aldığımızda sırasıyla yapmamız gerekenler nelerdir?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Ynt: Özürlü İşçi

  işkura alındığına dair bildirim yapmak(15 gün içinde) vergi indirim blgesi varsa sakatlık indirimi yapmak.ayrıca "Oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder."
  (4857 madde 30)
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  158

  Ynt: Özürlü İşçi

  Sayın Muro, İş-Kur konusunda sorun yok. Gelir Vergisi olayı hakkında pek bilgim yok. Mesela özürlü işçinin vergi indirim belgesi yoksa ne yapmalı? Erken emeklilik kapsamı neye göre dikkate alınıyor? Bu konular ve genel anlamda biraz daha aydınlatıcı bilgi verir misiniz? İlgili kanun metni vs.. Teşekkürler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  73

  Ynt: Özürlü İşçi

  Sakatlar için vergi indirimi uygulaması

  KİMLER YARARLANABİLİR

  4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş ve 1.1.1999 tarihine kadar ücretlilerin (hizmet erbabının) yararlanmakta olduğu vergi indiriminden bu tarihten sonra ;

  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

  Özürlü serbest meslek erbabı,

  Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

  Basit usulde vergilenen bazı (tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlü esnaf ve sanatkarlar da yararlanacaktır.

  NASIL BAŞVURACAKSINIZ

  Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen ;

  ÖZÜRLÜ HİZMET ERBABI İÇİN: Bir dilekçe ve

  Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

  HİZMET ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN :

  Bir dilekçe ve
  Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

  Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

  Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge olarak, ücretlinin çalıştığı işyerinden veya durumuna göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

  ÖZÜRLÜ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN : Bir dilekçe ve

  Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

  Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

  SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN :

  Bir dilekçe ve

  Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

  Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

  Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge olarak, serbest meslek erbabının kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

  SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ÖZÜRLÜLER İÇİN :

  Bir dilekçe ve Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

  Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne,

  bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurulacaktır.

  MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER
  Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik" ekindeki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir.

  Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve sakatlık dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere Defterdarlığa gönderilecektir.

  BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA HALİ
  Bakmakla yükümlü olunan kişi ifadesinden ;özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.

  Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

  İNDİRİM UYGULAMASI
  Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari

  % 80'ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece,

  % 60'ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece,

  % 40'ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır.

  Sakatlık indirimi, herkese uygulanmakta olan özel indirim tutarının;

  Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

  İkinci derece sakatlar için dört katı,

  Üçüncü derece sakatlar için iki katı olarak uygulanır.

  (1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince)
  Madde 31. ? Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.  Sakatlık indirimi;  - Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira,

  - İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira,

  - Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır.  Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

  Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınacaktır.

  Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin gelirin niteliğine göre aylık veya yıllık tutarı, özürlü bireylerin ücretli (hizmet erbabı) ise aylık tevkifat matrahından, serbest meslek erbabı ise beyan edeceği serbest meslek kazancından, basit usulde vergilendirilen ise vergi tarhına esas kazancından indirilecektir.

  Farklı özel indirim tutarları belirlenen illerde çalışan özürlüler ile bunların bakmakla yükümlü bulunduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında, bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.

  Ücretlilerde sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği malumdur.

  İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

  Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi, özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Ynt: Özürlü İşçi

  vergi indirimi için çalışan deftardarlığa gidiyor giderkende Sn. ozaysenin mesajındaki gerekli evrakları hazırlıyor. deftardarlık kişinin evraklarını Ankara'ya gönderiip orada değerlendiriliyor. eğer uygun görülürse vergi indirim belgesi gönderiliyor. burda da kaçıncı derece sakat olduğu yazıyor. gönderilen belgedeki sakatlık derecesine göre de muafiyet yapmanız gerekir.

  sakatlılık dolayısıyla erken emeklililk için vergi indirim belgesi şart. olmazsa normal emekli olur. ayrıca vergi indrimi için ankaraya gönderilen rapor da belirtilen sakatlık derecesine itibar etmiyip kendileride bir sakatlık oranı belirliyorlar. dolayısıyla vergi indirimi için düzenlenen evrakta sakatlık oranı işkurun sağlık raporundaki orandan değişik(genelde düşük) çıkabiliyor. bilginize
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  158

  Ynt: Özürlü İşçi

  Sayın Muro, Sayın Ozayse.. Her ikinize de ayrı ayrı teşekkürler..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  158

  Ynt: Özürlü İşçi

  Arkadaşlar, ücretli çalışanımızın kızının özürlülük durumu mevcut. Bu kişi özürlülük indiriminden faydalandırılıyor. Peki bu kişiyi İşkur kadromuza alabilir miyiz? Teşekkürler..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özürlü İşçi Rahatsızlık
  Konu Sahibi UNHUR Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Nisan.2015, 12:52
 2. Özürlü İşçi Çalıştırma
  Konu Sahibi sergok Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 27.Kasım.2014, 14:27
 3. Özürlü İşçi
  Konu Sahibi 13MAYIS85 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2010, 17:15
 4. Özürlü İşçi Çalıştırma
  Konu Sahibi ceres Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Mart.2008, 22:32
 5. Özürlü İşçi Hakkında
  Konu Sahibi ncl Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Aralık.2007, 15:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36