kamu işçi maaş

Konu: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

  Sakat veya özürlü olan veya terör mağduru sınıflarında olan işçilerin emeklilik durumu ile normal olarak çalışan işçilerin emeklilik durumları arasında bir fark var mıdır? Yani gün sayıları aynı mı veya diğer farklılıklar nelerdir.? Teşekkür ederim.

  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  192

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

  Özürlülerde vergi indiriminden faydalanma söz konusu ise emeklilik için 3600 prim günü aranıyor.
  Gösterdim... gördü anlamına gelmez! Söyledim... duydu anlamına gelmez. Duydu.. doğru anladı anlamına gelmez. Anladı.. hak verdi anlamına gelmez. Hak verdi... inandı anlamına gelmez. İnandı.. uyguladı anlamına gelmez. Uyguladı.. sürdürecek anlamına gelmez.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  78

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

  yalnız bu özürlü personel istihdamında vergi indirimi konusunu ben sigortaya özürlü personel çalıştırdığımız için sormuştum.aldığım bilgi pek tatmin edici gelmesede sizinle paylaşmak isterim.özürlü işçi sigortalılığı süresince 1 gün dahi gelir vergi indirimden yararlanırsa,özürlü işçinin 3600 gün hakkı geçerli oluyor dediler.bu hakkın aynı zamanda geriye dönük gelir vergisi indiriminden yararlanmadığı sigotralı günleride kapsayacağını belirttiler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.


  3600 gün prim ödeme şartının ekinde yaş sınırı da var mı acaba.?
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.


  bilgi, kaynak ?
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  192

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

  Bilgisini bilmiyorum, firmamda üç özürlü şahıs emekli oldu. (Hatırladıklarım birisi 36 yaşındaydı, birisi de 34 yaşındaydı.) Yani yaş sınırlamasının olduğunu pek sanmıyorum.
  Gösterdim... gördü anlamına gelmez! Söyledim... duydu anlamına gelmez. Duydu.. doğru anladı anlamına gelmez. Anladı.. hak verdi anlamına gelmez. Hak verdi... inandı anlamına gelmez. İnandı.. uyguladı anlamına gelmez. Uyguladı.. sürdürecek anlamına gelmez.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  184

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

  Merhaba,
  Sakatlığı nedeniyle, vergi indirimine hak kazanan sigortalıların emekliliği 4958 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
  SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  (Tahsisler Daire Başkanlığı)

  Sayı : B.13.1.SSK.0.07.00.00.VIII.031/570504 A n k a r a 08/08/2003
  Konu : 4958 sayılı Kanun ile Tahsis
  Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
  G E N E L G E
  12-126.EK

  ..........................
  2. Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanan Sigortalıların
  Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları
  a) 06/08/2003 (dahil) tarihinden sonra ilk defa işe girip sakatlığı nedeniyle vergi indirimine hak kazanmış durumda olan sigortalılar;
  ? Birinci derecede sakatlığı olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,
  ? İkinci derecede sakatlığı olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,
  ? Üçüncü derecede sakatlığı olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,
  malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.
  b) Yeni düzenlemeyle birinci dereceden sakat olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme sayısı şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, bu gibi sigortalılar ile 06/08/2003 tarihinde 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlardan iki ve üçüncü derecede sakatlığı bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun 06/08/2003 tarihinden önceki hükümler uygulanacaktır.
  c) 06/08/2003 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 12 (hariç) yılın altında bulunan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını belgelendiren sigortalılar, bu tarih itibariyle;
  ? 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,
  ? 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün,
  ? 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,
  ? 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün,
  ? 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün,
  ? 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün,
  ? 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,
  ? 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün,
  malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.
  d) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı bağlananlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabileceklerdir. Bu durumdaki sigortalıların kontrol muayenelerinde 506 sayılı Kanunun kontrol muayenesine ilişkin 57?nci madde hükümleri uygulanacaktır.
  e) Sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce yürütülen ilk aylık bağlama işlemleri sırasında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazandıklarına ilişkin belgelerde kontrol muayenesine ilişkin bir kaydın tespiti halinde, ödemeler öngörülen kontrol muayene tarihini takip eden dönem başına kadar yapılacak olup raporların kontrol muayene tarihi tahsis talep tarihinden önce ise sigortalının yeni alacağı rapora göre işlem yapılacaktır. Kontrol muayene tarihi ödemeler kütüğünde ilgili alana girilecek, Aylık Bağlama Karar Örneği ile sigortalıya kontrol muayene tarihi hakkında bilgi verilecektir.
  f) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığı için yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların vergi indiriminden yararlanmaya esas sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde herhangi bir ihbar veya şikayet alınması, sigortalıların sakatlık oranlarıyla ilgili olarak bir tereddüde düşülmesi ya da yapılan teftişler sonucunda kontrol muayenesine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde sigortalılar, ?Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik? ekinde yer alan listede sakatlık indiriminden yararlanılmasına ilişkin rapor vermeye yetkili Kurum Hastanelerine sevk edilecek, düzenlenecek sağlık kurulu raporları Merkez Sağlık Kurulunca incelenmek üzere Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek durumlarının yeniden tespiti sağlanacak ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
  g) Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen sakatlık derecesinin birinci dereceden iki veya üçüncü dereceye, ikinci dereceden üçüncü dereceye düşmesi halinde yeni sakatlık derecesi dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki (a), (b) ve (c) maddelerinde öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarına göre aylık bağlama şartlarını kaybedenler ile 06/08/2003 tarihinden önce aylık bağlananlardan sakatlık oranı % 40?ın altına düşen sigortalıların aylığı, rapor tarihini takip eden dönem başında kesilecektir.
  h) Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen çalışma gücündeki kayıp oranının aynı sakatlık derecesi içinde kalmak kaydıyla değişmesi ya da sakatlık derecesinin yükselmesi (üçüncü dereceden iki veya birinci dereceye ya da ikinci dereceden birinci dereceye çıkması) halinde aylıklar ödenmeye devam edeceğinden herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
  ı) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31?inci maddesi ve ?Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik?in 3?üncü maddesine göre çalışma gücünün;
  ? % 80 (dahil)?inden fazlasını kaybedenler birinci derece,
  ? % 60 (dahil)-% 80?i arasında kaybedenler ikinci derece,
  ? % 40 (dahil)-% 60?ı arasında kaybedenler üçüncü derece,
  sakat olarak belirlendiğinden, 506 sayılı Kanunun 60?ıncı maddesinin (C/b) bendinin uygulamasında bu oran ve dereceler göz önünde bulundurulacaktır
  Baskalarına yardımcı olmak için elimize her zaman büyük firsatlar geçmez, ama küçük fırsatlar her gün çıkar.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakat veya Özürlüler İçin Emeklilik Hk.

  Alıntı Kemal Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba,
  Sakatlığı nedeniyle, vergi indirimine hak kazanan sigortalıların emekliliği 4958 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
  SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  (Tahsisler Daire Başkanlığı)

  Sayı : B.13.1.SSK.0.07.00.00.VIII.031/570504 A n k a r a 08/08/2003
  Konu : 4958 sayılı Kanun ile Tahsis
  Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
  G E N E L G E
  12-126.EK

  ..........................
  2. Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanan Sigortalıların
  Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları
  a) 06/08/2003 (dahil) tarihinden sonra ilk defa işe girip sakatlığı nedeniyle vergi indirimine hak kazanmış durumda olan sigortalılar;
  ? Birinci derecede sakatlığı olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,
  ? İkinci derecede sakatlığı olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,
  ? Üçüncü derecede sakatlığı olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,
  malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.
  b) Yeni düzenlemeyle birinci dereceden sakat olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme sayısı şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, bu gibi sigortalılar ile 06/08/2003 tarihinde 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlardan iki ve üçüncü derecede sakatlığı bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun 06/08/2003 tarihinden önceki hükümler uygulanacaktır.
  c) 06/08/2003 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 12 (hariç) yılın altında bulunan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını belgelendiren sigortalılar, bu tarih itibariyle;
  ? 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,
  ? 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün,
  ? 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,
  ? 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün,
  ? 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün,
  ? 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün,
  ? 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,
  ? 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün,
  malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.
  d) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı bağlananlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabileceklerdir. Bu durumdaki sigortalıların kontrol muayenelerinde 506 sayılı Kanunun kontrol muayenesine ilişkin 57?nci madde hükümleri uygulanacaktır.
  e) Sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce yürütülen ilk aylık bağlama işlemleri sırasında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazandıklarına ilişkin belgelerde kontrol muayenesine ilişkin bir kaydın tespiti halinde, ödemeler öngörülen kontrol muayene tarihini takip eden dönem başına kadar yapılacak olup raporların kontrol muayene tarihi tahsis talep tarihinden önce ise sigortalının yeni alacağı rapora göre işlem yapılacaktır. Kontrol muayene tarihi ödemeler kütüğünde ilgili alana girilecek, Aylık Bağlama Karar Örneği ile sigortalıya kontrol muayene tarihi hakkında bilgi verilecektir.
  f) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığı için yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların vergi indiriminden yararlanmaya esas sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde herhangi bir ihbar veya şikayet alınması, sigortalıların sakatlık oranlarıyla ilgili olarak bir tereddüde düşülmesi ya da yapılan teftişler sonucunda kontrol muayenesine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde sigortalılar, ?Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik? ekinde yer alan listede sakatlık indiriminden yararlanılmasına ilişkin rapor vermeye yetkili Kurum Hastanelerine sevk edilecek, düzenlenecek sağlık kurulu raporları Merkez Sağlık Kurulunca incelenmek üzere Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek durumlarının yeniden tespiti sağlanacak ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
  g) Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen sakatlık derecesinin birinci dereceden iki veya üçüncü dereceye, ikinci dereceden üçüncü dereceye düşmesi halinde yeni sakatlık derecesi dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki (a), (b) ve (c) maddelerinde öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarına göre aylık bağlama şartlarını kaybedenler ile 06/08/2003 tarihinden önce aylık bağlananlardan sakatlık oranı % 40?ın altına düşen sigortalıların aylığı, rapor tarihini takip eden dönem başında kesilecektir.
  h) Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen çalışma gücündeki kayıp oranının aynı sakatlık derecesi içinde kalmak kaydıyla değişmesi ya da sakatlık derecesinin yükselmesi (üçüncü dereceden iki veya birinci dereceye ya da ikinci dereceden birinci dereceye çıkması) halinde aylıklar ödenmeye devam edeceğinden herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
  ı) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31?inci maddesi ve ?Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik?in 3?üncü maddesine göre çalışma gücünün;
  ? % 80 (dahil)?inden fazlasını kaybedenler birinci derece,
  ? % 60 (dahil)-% 80?i arasında kaybedenler ikinci derece,
  ? % 40 (dahil)-% 60?ı arasında kaybedenler üçüncü derece,
  sakat olarak belirlendiğinden, 506 sayılı Kanunun 60?ıncı maddesinin (C/b) bendinin uygulamasında bu oran ve dereceler göz önünde bulundurulacaktır

  teşekkür ederim kemal bey, bu yeterli oldu.
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Mart.2019, 09:40
 2. Emeklilik veya çıkış halinde yıllık izinin ödenmesi
  Konu Sahibi burhancavus Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Şubat.2011, 12:25
 3. Malulen Emeklilik İçin Dava Açabilir veya Engelli Emeklilik Yolunu Tutabilirsini
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2009, 11:14
 4. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Mart.2009, 10:46
 5. Özürlüler de KDV istisnası uygulaması
  Konu Sahibi YUSUF77 Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2005, 17:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36