16 hafta doğum izni hakkınız var, ücret kaybınız olmaz.

diye bir gazetede bir yazı okudum.

Sonuç olarak gazete metninde şunu diyor. Doğum izni kullanırken, ücretinizin 2/3 ünü, geçici işgöremezlik ödeneği altında analık sigortasından, 1/3 ünü de işverenden alırsınız. Doğum iznini kullandığınız sürece ücret kaybınız olmaz.

Ben ise, çalışmayan işçiye ücretli izin, ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni gibi durumlard dışında ücret verilmediği verilenin ise işverenin insiyatifinde olduğu kanaatindeyim. Çünkü geçici işgöremezlik durumlarında, SSK 2/3 ünü ödüyor ve kalan diğerini ödemek işverenin insiyatifindedir.

Zira burada bir insiyatif sözkonusu mu yoksa, hamilelik durumuna özel olarak, işveren ödemek zorunda mı.?

Teşekkürler.