Tasfiye edilen şirketlerin ortakları

SSK'lı olabilir mi?


Eşim 11.02.1988 tarihinden SSK girişlidir. 31.03.1992 tarihinde kendi kurduğu bir şirketten Bağ-Kur'u başlamıştır. Fakat 2000 yılında bu şirketin kapanma kararı alınmış, tasfiye edilmemiştir. Eşim daha sonra başka bir firmada sigortalı olarak çalışmıştır. Bu çalıştığı işyerinde sigortalı yapılmamış olup, 12.06.2006 tarihinde geçirdiği trafik iş kazasında vefat etmiştir. Şirkette son üç ay sigortası gözükmektedir. Bir çocuğum var ve ben sigortalı bir işte çalışmaktayım. Size sorum, hangi kurumdan nasıl dul aylığı bağlatabilirim? D.A.

4956 sayılı kanunun 15. maddesiyle değişik 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 25. maddesinde, Bağ-Kur Kanunu'nun 24. maddesine göre sigortalı sayılanlardan "e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından" hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce Bağ-Kur sigortalılığın sona ereceği hükme bağlanmıştır. www.xxxxxxxxxxxxxx

Bu durumda, tasfiye kararı alınmış şirket ortaklarından hizmet akdiyle çalışmaya başlayanların Bağ-Kur sigortası sona erer. Önemli olan hizmet akdiyle çalışmaya başlamasıdır.

Ölüm tarihinde SSK'lı olarak çalıştığı için SSK mevzuatı gereğince ölüm aylığı bağlanması söz konusu olacaktır. Bu durumda da, beş yıldan fazla sigortalılık süresi ve 900 prim gün sayısı olduğu için ölüm aylığı bağlanacaktır. Okurumuzun eşinin iş kazası sonucu vefat etmiş olmasından dolayı ayrıca, iş kazası geliri de bağlanacaktır. www.xxxxxxxxx
Ancak, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 92. maddesine göre; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı verilir. www.xxxxxxxxx
Şirket ortağının asgari geçim indirimi

Limited şirket ortağıyım. Bağ-Kur'luyum. Ortağı bulunduğum limited şirketten müdür sıfatıyla ayrıca ücret geliri elde etmekteyim. Ücret gelirimden kesilen gelir vergisi ile ilgili asgari geçim indiriminden faydalanabilir miyim? G.Y.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacaktır. Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler;

. Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,

. Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,

. Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, www.xxxxxxxxxx

. Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler asgari geçim indirimi uygulaması kapsamı dışındadır. Bu uygulamadan kasap, manav, terzi gibi esnaf ve tüccar ile avukat, diş hekimi, doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi serbest meslek erbabı yararlanamayacaktır. www.xxxxxxxxxxx

Bu bağlamda, ortağı olduğu limited şirketten ücret geliri eldenler de, genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır. Ancak sadece bir tek şirketten asgari geçim indiriminden yararlanılabilecektir.

Resul KURT

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
info@resulkurt.com
29.02.2008