TASLAKTA NELER YER ALIYOR
* Yeni işe alınan gençlerin maaşları ne olursa olsun, sadece asgari ücretteki SSK işveren payı kadar bölümünü Hazine karşılayacak.
* Gençlerin prim ödemesi kademeli olarak değişecek ilk yıl yüzde 100, ikinci yıl yüzde 80, üçüncü yıl yüzde 60, dördüncü yıl yüzde 40 ve beşinci yıl da yüzde 20 olarak uygulanarak sonlandırılacak.
* Özürlü çalıştıran işverenin SSK primlerinin asgari ücrete karşılık gelen kısmını Hazine süresiz üstlenecek.
* Genel olarak tüm işverenlere uygulanacak 5 puanlık SSK işveren primi indirimi teşvik biçiminde olacak ve Hazine 5 puanlık indirimi işverenlere ödeyecek.
* Taşeronluk sözleşmesi yazılı yapılmadıkça geçerli sayılmayacak. Ayrıca alt işveren işi aldıktan sonra bölge müdürlüğüne bildirimde bulunacak.
* Ağır ve tehlikeli işlerde, taşeronun işçilerine de işe başlamadan önce eğitim vermesi zorunlu olacak.
* Tehlikeli işlerde çocuk çalıştırmanın cezasının 500 YTL'den 100 YTL'ye indirilecek.
* İşsizlik sigortası ödeneği için net değil brüt kazanç esas olacak. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 1 yıl içinde 120 gün prim ödemek yeterli sayılacak.
* Eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırılırken, özürlü çalıştırma zorunluluğu korunuyor.


İŞSİZLİK ORANI (%)
2000 6,5
2001 8,4
2002 10,3
2003 10,5
2004 10,3
2005 10,3
2006 9,9
2007 9,9