Erdal Aydın

Eksik prim ödeme gün sayısı nedeniyle ölüm aylığı bağlanamayan sigortalılarının hak sahipleri, bu yazıyı dikkatli okuyun. 506 sayılı yasaya göre, ölüm aylığının bağlanmasında hak sahipleri açısından askerlik borçlanması yapılabilmektedir. ...

Ölüm aylığı bağlanamayan sigortalıların hak sahipleri!

Eksik prim ödeme gün sayısı nedeniyle ölüm aylığı bağlanamayan sigortalılarının hak sahipleri, bu yazıyı dikkatli okuyun. 506 sayılı yasaya göre, ölüm aylığının bağlanmasında hak sahipleri açısından askerlik borçlanması yapılabilmektedir.

Mevcut düzenleme
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 66'ncı maddesinin (c) alt bendinde yer alan 5561 sayılı kanunun 1'inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle, 5 yıldan beri sigortalılık süresi bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olunması durumunda, ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla; ölen sigortalının 5 yıldan beri sigortalılığı bulunup da 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi gün sayısı bulunmaması halinde; hak sahibi kimseler tarafından sigortalının var ise askerlik borçlanması yapılarak en az 900 gün prim ödeme süresini doldurulması halinde ölüm aylığının bağlanması mümkün bulunmaktadır. Bunun anlamı, ölen sigortalının 5 yıllık sigortalılığı bulunup 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim ödeme gün sayısının bulunmaması halinde, askerlik borçlanması ile prim ödeme gün sayısının 900 güne tamamlanabilmesiyle hak sahiplerine aylık bağ lanabilmesi söz konusu olabilmektedir.

Örnek verecek olursak...
1- Ölen sigortalının 5 yıllık sigortalılık süresi, ayrıca 540 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim ödeme gün sayısı bulunması halinde, eksik kalan sürenin askerlik süresi olan 12 ay x 30 = 360 gün askerlik borçlanmasının ilgili Sigorta İl Müdürlüğü'ne yapılması durumunda, hak sahiplerine ölüm sigortasından aylık bağlanması söz konusu olacaktır
2- Yine ölen sigortalının 5 yıllık sigortalılık süresi olsun. Ancak ilgilinin 750 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödenmiş olması durumunda, askerlik süresinden 5 ay x 30 = 150 gün askerlik borçlanmasının Sigorta Müdürlüğü'ne yapılması halin de, ölüm sigortasından hak sahiplerine ölüm ay lığı bağ lanacaktır.

Zorlaşacak!
TBMM 'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'da görüşülecek olan 5510 sayılı kanunda değişiklik yapan tasarı, diğer adıyla Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girmesiyle, ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim ödeme şartı getirilerek, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma gün sayısı artırılmaktadır.


10/03/2008