Sosyal Güvenlik?te ne oldu? Ne olacak?

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kurum olarak birleştiler ama uyguladıkları kanunlar bir türlü birleştirilemiyor. Bugün gelinen noktayı anlayabilmek için ise birazcık geçmişe bakmakta fayda var.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hayata geçti
Sosyal güvenlik sisteminin KURUMSAL yapısını değiştiren, ?5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu? 13.04.2006 günü kabul edildi ve SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı yönetim olarak tek çatı altında 25.11.2006 günü SGK adıyla birleştirildi. Bu Kanun?a karşı Anayasa Mahkemesi?ne giden olmayınca da iptali söz konusu olmadı.
Geçiş süreci 3-5 yıl
SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı?nın tam olarak SGK adını alması işleminin geçiş süreci Kanun?da 3 yıl olarak belirlenmiş olup bu süre yetmezse Bakanlar Kurulu?nca 2 yıl daha uzatılabilecektir. Süre sonunda SSK-Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı olmayacağı gibi;
Bundan böyle her ilde,
-SSK Sigorta İl Müdürlüğü
-Bağ-Kur İl Müdürlüğü
-T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kalmayacak ve üç müdürlük ve müdür yerine bir tane Sosyal Güvenlik İl Müdürü olacak.
Ayrıca, hemen her ilçede hizmet üretecek olan 1700 kadar ?Sosyal Güvenlik Merkezleri? kurulacak.
Kanunlar birleştirilemiyor
5502 sayılı Kanun ile kurumlar birleştirildi ama;
Eski SSK?nın uyguladığı 506 ve 2925,
Eski Bağ-Kur?un uyguladığı 1479 ve 2926,
Eski T.C. Emekli Sandığı?nın uyguladığı 5434, sayılı Kanunlar?da birliği ve çalışanlar arasında NORM ve STANDART birliğini sağlayacak olan asıl düzenleme bir türlü hayata geçirilemedi.
Birincisi Cumhurbaşkanı?ndan döndü
Uygulama kanunları birleştirilmesi için;
Önce 5489 sayılı ?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? 19.04.2006 günü TBMM?ce kabul edildi ama zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden görüşülmek üzere 10.05.2006 günü TBMM?ye iade edildi.
İkincisi Anayasa Mahkemesi?nden döndü
Cumhurbaşkanı?nın TBMM?ye iade ettiği
?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? gecikilmeden yeniden görüşüldü ve 31.05.2006 günü Genel Kurul?da kabul edilerek bu kere numarası değiştirilip ?5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? oldu. Yeni Kanun, Cumhurbaşkanı?nca onaylandı ve 16.06.2006 günü Resmi Gazete?de yayımlandı.
Yayımından sonra ise hem Cumhurbaşkanı hem de 117 CHP milletvekilince Anayasa Mahkemesi?ne taşındı.
5510 sayılı Kanun?un yürürlük tarihi takip eden yılbaşı olan 01.01.2007 günü olarak belirlendiğinden, benim de içinde bulunduğum bir ekip Kanun?dan sonra yönetmelik-genelge gibi ikincil mevzuat çalışmalarına ANKARA?da başladık. Çok yoğun geçen çalışmalarda sona yaklaşılmıştı ki;
Anayasa Mahkemesi 2007 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasayı, Aralık 2006?da yaptığı açıklama ile memurların daha doğrusu asker, hakim, öğretim üyesi gibi kamu görevlilerin işçi-amele-esnaf-tüccar ile bir tutulamayacağını hatta aynı kanunun içinde isimlerinin bile birlikte anılamayacağından bahisle, 22 maddesini iptal ve 6 maddesinin de yürürlüğünü durdurduğunu ilan etti. Ben de dostum ve meslektaşım Resul Kurt ile birlikte ANKARA?nın en çok sevdiğim yanı olan İSTANBUL?a dönüşünü gerçekleştirdik