taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Belirli Süreli İş Sözleşmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  147

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi

  işyerinde çaycı ve temizlik görevlisi olarak çalışan geçirmiş olduğu sakatlanmadan dolayı 1 senedir ssk dan raporlu ve heralde en az sekiz dokuz ay daha rapor alacağı tahmin ediliyor.bu kişinin yerine geçici olarak çalışan alınırsa belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilir mi ? mesela 8 ay gibi ? bu sürenin sonunda ihbar ve kıdem ödenir mi?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2007
  Mesajlar
  204

  Ynt: Belirli Süreli İş Sözleşmesi


  Belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilir. Sürenin bitiminde ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi de gerekmez.

  Kolay gelsin.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  147

  Ynt: Belirli Süreli İş Sözleşmesi

  sözleşme örneği olarak özlük dosyasında bulunanın imzalanması yeterlimidir ayrıca maddelere dayalı bir sözleşmemi hazırlamak gerekir.elinde örneği olan varmı ?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  306

  Ynt: Belirli Süreli İş Sözleşmesi

  SÖZLEŞME ? Belirli süreli iş sözleşmesi

  İŞVEREN :
  Temsilen :
  Ünvanı :
  Adresi :
  SSK İşyeri Sicil Nosu :

  PERSONEL
  Adı Soyadı :
  SSK Sicil No :
  T.C. Kimlik No :
  Doğum Yeri ve Yılı :
  İkâmetgâh Adresi :
  Telefon (Ev/cep) :
  Sözleşmenin
  Başlangıç Tarihi : ?/?/?
  Bitiş Tarihi : ?/?/?
  Sözleşmenin Türü : Belirli süreli
  Ücret (Brüt) :....................... YTL/aylık
  Yapılacak işin konusu :
  Deneme süresi : ( ) aydır / yoktur

  Sözleşmede adı geçen işveren deyimi, ?..............?ni, personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen .......................?yı ifade eder.  1. Personelin hak ve yükümlülükleri:

  1.1 Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
  1.2 Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
  1.3 Personel, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
  1.4 Personel, görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat vb. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
  1.5 Personel, görevi nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez.
  1.6 İşçinin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
  1.7 Personel, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.
  1.8 Personel, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.
  1.9 Personel, görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve büyükşehir belediye sınırları içindeki bir başka işyerine nakledilebilir.
  1.10 Personel, işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar verilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.
  1.11 Personel, ücretleri brüt ücrettir. Personel yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.
  1.12 Personel, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz eder. Bir hafta içerisinde itiraz da bulunulmaması halinde bordroya mutabık kalındığını kabul eder.
  1.13 Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, gereğinde telafi çalışmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
  1.14 Çalışılan ulusal bayram ve genel tatillerde çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Fazla mesai yapılması halinde fazla mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin %50 fazlası ödenir.
  1.15 Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için pazar günü ?iş günü? niteliğindedir. Personel, haftalık normal çalışma süresini, işyerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceğini kabul eder. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.
  1.16 Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
  1.17 Personel, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.  2. İşverenin hak ve yükümlülükleri

  2.1 İşveren, personele ücretini çalıştığı her ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde ödeyecektir.
  2.2 İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
  2.3 Personelin ücretine yapılacak zam tamamen işverenin takdirindedir.
  2.4 İşveren, personele evlilik halinde, ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde, eşinin doğum yapmasında İş Kanunu uyarınca tespit edilen izinleri verir. Ancak, bu izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren, İş Kanunu?nda belirtilen kıdeme göre yine bu kanunda öngörülen ücretli izni vermek zorundadır.
  2.5 İşçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince işçiye herhangi bir ücret ödenmez. Bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilmez ve işçi çalışmadığı halde hafta tatili ücretine hak kazanır. Bir haftayı aşan ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilir.


  3. Sözleşme süresi, feshi ve tazminat

  3.1 Taraflar, yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşyeri insan kaynakları yönetmeliği ve ekleri hizmet akdinin devamı niteliğindedir.
  3.2 Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması halinde bitiş tarihinden önce feshedilebilir. Sözleşmenin bitiş tarihinde, önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların mutabakatı dahilinde sözleşme aynı şartlarda uzatılmış olur.


  4. Diğer hükümler

  4.1 Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
  4.2 Uyuşmazlık halinde ??? mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

  İşbu sözleşmesi dört (4) madde, üç (3) sayfa ve 2 (iki) nüsha düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imza altına alınmış ve her bir tarafa imzalı birer sureti teslim edilmiştir.
  İstanbul, ?/?/200x

  İŞVEREN
  ????????. (Ünvanı)
  temsilen
  ?????????..(Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

  PERSONEL
  ?????????..(Adı, Soyadı, İmzası) eki nüsha geçerli kabul edilir.
  Sevdiğine köle olunca gönül, Nuh tufanına kucak açarmış...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
  Konu Sahibi HCADIR Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2015, 00:18
 2. Belirli süreli iş sözleşmesi
  Konu Sahibi deryassu Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Haziran.2012, 16:17
 3. Belirli süreli iş sözleşmesi
  Konu Sahibi senoleker Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2012, 16:20
 4. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
  Konu Sahibi yucel09 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Aralık.2010, 13:58
 5. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
  Konu Sahibi sunshineee Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Eylül.2009, 16:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36