ANKARA (A.A) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından, çocukların sigortalı yapılmasıyla ilgili olarak, ''Sigortalı sayılabilmenin ön koşulu, iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve hizmet akdinin, çalıştırana yüklediği edimin işverene ait işyerinde görülmesi, diğer bir ifadeyle çalışmanın fiili olarak yerine getirilmiş olmasına bağlıdır'' denildi.
SGK Başkanlığı, son günlerde medyada yer alan çocuk sigortalı bildirimlerine ilişkin haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, ''Gerek 506 sayılı kanunda, gerekse 5510 sayılı kanunda sigortalı olarak çalışmaya başlanılacak asgari bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, sigortalı sayılabilmenin ön koşulu iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve hizmet akdinin çalıştırana yüklediği edimin işverene ait işyerinde görülmesi, diğer bir ifadeyle çalışmanın fiili olarak yerine getirilmiş olmasına bağlıdır'' denildi.
Çalışma ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununda, 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasaklandığı, ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocukların, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilecekleri belirtilen açıklamada, bu şekilde çalıştırılacak 18 yaşından küçük çocukların işe alınmalarından önce sağlık kuruluşlarına muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirlenmesi gerektiği kaydedildi. Bu yasaklara uymayan işverenler için ise idari para cezası uygulandığına işaret edildi.
Açıklamada, şunlara dikkat çekildi:
''Kimi vatandaşlarımızca özellikle yaşlılık aylığına hak kazanılmasına ilişkin yapılan değişiklikten etkilenmemek amacıyla muvazaalı (anlaşmalı) bir şekilde çocukları adına sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek tescil yaptırmak istedikleri görülmektedir.
Bu şekilde bildirimi yapılan çalışmaların araştırılması neticesinde fiili bir çalışmaya dayanmayan hizmetlerin iptal edilmesi gerekmekte olup, yapılan bildirimlerin fiili çalışma ilişkisine dayanıp dayanmadığının araştırılması yönünde her zaman olduğu gibi il müdürlüklerine gerekli talimat verilmiştir.''