Çocuklara yapılan sigortalara iptal

ANLAŞMALI SİGORTALAR SİLİNECEK

SGK, emeklilik yaşının 65?e çıkarılmasından etkilenmemesi amacıyla anlaşmalı biçimde çocukları adına sigortalı işe giriş bildirgesi vererek tescil yaptırmak isteyen "Fiili çalışmaya dayanmayan başvuruların iptal edileceğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik yaşının 65?e çıkarılmasından etkilenmemesi amacıyla anlaşmalı biçimde çocukları adına sigortalı işe giriş bildirgesi vererek tescil yaptırmak isteyen vatandaşlar olduğuna dikkat çekerek, "Fiili çalışmaya dayanmayan hizmetlerin iptal? edileceği uyarısında bulundu. Başkan Vekilliğini Tahsin Güney?in yürüttüğü SGK, bunun için il müdürlüklerine gerekli talimatın verildiğini açıkladı.

YAŞ SINIRI YOK AMA: SGK Başkanlığı, son günlerde çocuk sigortalı bildirimlerinin artmasına ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi: "Gerek 506 sayılı kanunda, gerekse 5510 sayılı kanunda sigortalı olarak çalışmaya başlanılacak asgari bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, sigortalı sayılabilmenin ön koşulu iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve hizmet akdinin çalıştırana yüklediği edimin işverene ait işyerinde görülmesi, diğer bir ifadeyle çalışmanın fiili olarak yerine getirilmiş olmasına bağlıdır." SGK?dan yapılan açıklamada, İş Yasası?na göre 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasaklandığı, ancak bu koşulu yerine getiren ve ilköğretimi tamamlamış çocukların, bedensel zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerine okullarına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceği belirtildi.

ANLAŞMALI TESCİLLER: Açıklamada, şunlara dikkat çekildi: "Kimi vatandaşlarımızca özellikle yaşlılık aylığına hak kazanılmasına ilişkin yapılan değişiklikten etkilenmemek amacıyla muvazaalı (anlaşmalı) bir şekilde çocukları adına sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek tescil yaptırmak istedikleri görülmektedir. Bu şekilde bildirimi yapılan çalışmaların araştırılması neticesinde fiili bir çalışmaya dayanmayan hizmetlerin iptal edilmesi gerekmekte olup, yapılan bildirimlerin fiili çalışma ilişkisine dayanıp dayanmadığının araştırılması yönünde her zaman olduğu gibi il müdürlüklerine gerekli talimat verilmiştir."

Yasaklara uymayana para cezası

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, son günlerde çocuk sigortalı bildirimlerinin artmasına ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamada, çalıştırılacak 18 yaşından küçük çocukların işe alınmalarından önce sağlık kuruluşlarına muayene ettirilerek işin niteliğine ve koşullarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirlenmesi gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, bu yasaklara uymayan işverenlerin ise kısa sürede para cezası uygulanacağı kaydedildi.


14.04.2008