İSTİHDAM PAKETİNDE NELER VAR?

Kıdem tazminatı askıya alındı yeni işe girenin primi Hazine'den

İşsizlikle etkin mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan istihdam paketi, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tasarının mayıs ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Ancak kıdem tazminatına ilişkin düzenleme son anda tasarıdan çıkarıldı. İstihdam paketinin Başbakanlık'a gönderilen şeklinde bir fon kurularak kıdem tazminatlarının buradan karşılanması öngörülüyordu. Yapılan değişiklikle sosyal taraflardan gelecek tepkiler dikkate alınarak kıdem tazminatına ilişkin düzenleme askıya alındı. Bu konudaki düzenlemenin ne şekilde ve ne zaman olacağı ise belirsizliğini koruyor. Kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yapılması özellikle iş dünyasının uzun süredir dillendirdiği bir konuydu. Türk-İş, kıdem tazminatına dokunulmasını genel grev nedeni sayıyordu.
Düzenlemenin paketten çıkmasından memmun olan Hak-İş Başkanı Salim Uslu da kıdem tazminatı konusunun olgunlaşmadığını, tarafların yeterli katkısının alınmadığını belirtiyor. Düzenlemenin paket içinde yer almaması için girişimlerinin olduğunu anlatan Uslu, "Kıdem tazminatı çok ayrı tartışılmalı. Ben bazı görüşmeler yaptım. İstihdam paketi içerisinde kıdeme ilişkin düzenlemenin olmaması gerektiğini söyledim. Bu konu çok özel bir çalışma gerektiriyor. Kıdem tazminatının özüne dokunacak değişikliklere karşı çıkarız." ifadelerini kullandı.

İstihdam paketi, SSK primlerinin 5 puan indirilmesi başta olmak üzere çok önemli düzenlemeler getiriyor. 18-29 yaş arasındaki meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunu gençlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca kademeli olarak Hazine tarafından ödenecek. Gençlerin primlerinin ilk yıl yüzde 100'ü, ikinci yıl yüzde 80'i, üçüncü yıl yüzde 60'ı, dördüncü yıl yüzde 40'ı, beşinci yıl ise yüzde 20'si Hazine tarafından ödenecek. Düzenleme ile işsizlerin daha rahat iş sahibi olabilmesi amaçlanıyor.

Hükümlü zorunluluğu kalkıyor
İşsizlik maaşından yararlanma şartları kolaylaşacak. Maaşın tabanı 435, tavanı ise 608 YTL'ye yükselecek. İşsizlik maaşı alabilmek için bir yıl içinde 120 gün prim ödemiş olmak yeterli olacak. Eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kalkacak. Özürlü çalıştırma şartı korunmakla beraber SSK primleri Hazine tarafından karşılanacak. 50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu esnetilecek. İşveren, sağlık hizmetini dışarıdan alabilecek. İşyerleri kreş ve emzirme odası kurma gibi zorunluluklarını da dışarıdan hizmet alarak karşılayabilecek. Belediyelerin açacağı mesleki eğitim kursları, il istihdam bürolarının iznine bağlanıyor. İstihdam paketinde yer alan düzenlemeye göre, belediyeler il istihdam bürosunun izin verdiği branşlarla ilgili mesleki eğitim kursları açacak. Kendi belirledikleri alanlarda kurs açamayacak. İşsizlik Fonu'ndaki paranın bir kısmı ise istihdam piyasası araştırmaları ve işsizlerin eğitimi için kullanılacak. Yaklaşık 250 milyon YTL'lik kaynakla işsizler eğitilip meslek sahibi yapılacak.İSTİHDAM PAKETİNDE NELER VAR?

SSK primlerinde 5 puanlık indirim yapılacak. Bu indirim, teşvik şeklinde olacak.
18-29 yaş arasındaki meslek lisesi mezunlarının primi, 5 yıl boyunca kademeli olarak Hazine tarafından ödenecek.
Özürlülerin SSK primlerinin tamamını devlet ödeyecek.
İşverenin eski hükümlü çalıştırması şartı kaldırılıyor.
Terör mağduru çalıştırılması şartı özel sektör için kaldırılırken kamu için korunuyor.
İşyeri hekimi, teknik eleman, hemşire bulundurma gibi zorunluluklar kalkıyor.
Sağlık birimi, emzirme odaları ve kreş kurulması zorunlulukları hizmet alımı yoluyla yapılacak.
500 kişiden fazla istihdam sağlayan işyerleri için geçerli olan spor tesisi açma zorunluluğu kaldırılıyor.
Halen en yüksek 419 YTL olan işsizlik maaşı, 630 yeni liraya kadar yükseltilecek.
İşsizlik maaşından yararlanabilme süreleri 600 günden 510 güne, 900 günden 810 güne, 1.080 günden 1.020 güne düşürülecek.
120 gün kesintisiz çalışma şartı ise son bir yılda 120 gün şeklinde yumuşatılacak.
İşsizlerin eğitimi için 250 milyon YTL'lik kaynak ayrılacak.
İl istihdam büroları yeniden yapılandırılarak aktif hale gelecek.
Belediyelerin açacağı kurslar izne tabi olacak.

23 Nisan 2008, Çarşamba