ÇALIŞMA YAŞAMI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Sendikalar Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, işçi sendikalarına üyelik ve istifada aranan noter şartına son verilecek, sendika kurulabilecek iş kolu sayısı 28'den 18'e düşürülecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işçi ve işveren kesimi temsilcilerinin değerlendirmeleri sonunda yeni bir Sendikalar Kanunu için tasarı taslağı hazırladı. Buna göre, sendikalar en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulabilecek.
Taslakla, sendikal örgütlenmede federasyon modeli de gündeme gelecek. Buna göre, aynı iş kolunda kurulu 3 sendika bir araya gelerek federasyon kurabilecek.
Sendikalar Kanunu'ndaki bazı düzenlemeler şöyle:
? Sendika ve konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılması da zorlaştırılacak.
? Sendikalar Kanunu Tasarı taslağına göre, işçi sendikalarına üyelik ve istifada aranan noter şartına son verilecek.
? Sendika kurulabilecek iş kolu sayısı 28'den 18'e düşürülecek.
? Sendikalara üye olmada aranan yaş sınırı 16'dan 15'e çekilecek.
? Sendikalar ve Konfederasyonlar uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilecek, yurt dışında temsilcilik açabilecek, yurt dışında sendika ve üst kuruluş kurabilecekler.
? Sendika ve Konfederasyonlar radyo ve televizyon kurabilecek.
? Geçici olarak işsiz kalan işçinin sendikaya üyeliği 1 yıl sürecek.
? Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu tasarı taslağına göre bankacılık, petrokimya, şehiriçi deniz, kara, demiryolu ve diğer raylı toplu yolcu ulaştırmahizmetlerinde grev ve lokavt yasağı kalkacak.
? Eğitim ve öğretim kurumları, çocuk bakım yerleri ve huzurevleri grev ve lokavt yapılamayacak yerler kapsamından çıkarılacak.
? Toplu iş sözleşmesi için sendikalarda aranan yüzde 10'luk iş kolu barajı kaldırılacak, üye sayıları itibariyle en fazla temsil gücüne sahip 3 işçi konfederasyonundan birinin üyesi olan sendikalar, toplu iş sözleşmesi yapabilecek.
? Grev çadırı kurulmasıyla ilgili yasak da kaldırılacak.

M.Yenigün
24.04.2008