İsteğe bağlı SSK?lı olabilir miyim?Sayın Ömer Dalımdu; Ben 24 yaşında bir üniversiteli öğrenciyim. Babam Emekli Sandığı?na mensup. Ancak bu SSK değişmek üzere olduğu için korkmaya başladım ve SSK?ya kayıt yaptırmak için nereye başvurduysam yer kalmadı dediler. Sadece SSK numarası almak için ücreti ne ise ben vereyim dediysem de bir sonuç elde edemedim. Benim sormak istediğim şu: Hiçbir yerde işe başlamadan isteğe bağlı SSK?lılığımı başlatabilir miyim? Başlatabilirsem nasıl başlatabilirim? Neler gerekli, nerelere başvurmam gerek. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum.
N.K.
Değerli okuyucular? Fiili olarak bir işyerinde çalışmadan kendine o işyerinde sigortalı olarak göstermenin, büyük bir suç olduğu ve söz konusu işyeri hakkında çok ciddi para cezaları gelebileceğini belirtmek isteriz. Bu anlamda, olayın bahsettiğiniz gibi gelişmesi sizin için çok daha iyi olmuş. Fiili olarak bir işyerinde çalışmadan isteğe bağlı SSK ödemek için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartları geçen haftalardaki yazılarımızda kısaca değinmiştik, şimdi yine tekrar bahsedelim.

İsteğe Bağlı SSK?lı olunabilmesi için bazı şartlar gerekir bu şartlar;

1) En az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmanız gerekir.

2) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından isteğe bağlı sigortalı olmamak ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından aylık almamak.

3) Her ay kesintisiz malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemek (Mevcut sisteme göre bu oran asgari ücretin yüzde 25? i ).

4) İlgili kurumdan alınacak olan ?İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesi? doldurularak, kuruma müracatta bulunmak.

Yukarıdaki saymış olduğumuz şartlar ışığında, sizin mevcut şartlarda isteğe bağlı sigortalı olma olanağınız yok. Şu anki sisteme göre emekli olabilmeniz için 30 Nisan 2008 tarihine kadar bir işyerinde fiili olarak sigorta yaptırıp çalışmanızı tavsiye ederiz.

Emekliler, kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalıştığım iş yerinden emekli olduktan sonra, tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başladığım zaman yıllık izinler nasıl ve ne şekilde hesaplanacak?

Uzun zamandan beri bir konu hakkında araştırma yapıyorum, fakat bir türlü istediğim cevabı alamadım. Sizden ricam bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Emekli olmadan Kıdem tazminatı nasıl alabilirim? Emekli olmak için yaş şartımın dışında diğer şartları yerine getirdim yani sadece yaş şartını bekliyorum, bu durumda sağlık yardımı alabilir miyim? H.Y.

Değerli Millî Gazete Okuyucusu, 1475 sayılı İş Kanunu?nun Kıdem Tazminatı başlıklı 14. maddesine eklenen beşinci bent gereğince, ?506 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı alır. Yapılması gereken; SSK İl Müdürlüğü?ne bir dilekçeyle müracaat etmek. Böylece SSK Müdürlüğü?nden alınacak olan ?Kıdem Tazminatı alabilir? yazısını işverene ibraz eder ise; işi bıraktığı anda kıdem tazminatı alır.

Diğer sormuş olduğunuz soru ile alakalı, aynı işyerinde çalışan bir kişi kıdem tazminatını alır ve tekrar aynı işyerinde çalışmaya devam eder ise kıdemi sıfırlanacak.

Fakat kullanacağı yıllık izinler konusunda, durum iş akdinin zincirleme veya devam etmesi dikkate alınır. 4857 İş. Kan. Madde 53;

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden,

Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Fakat, çalışan emekli olduğu halde kıdem tazminatını almaz ise kıdemi sıfırlanmayacağından dolayı kıdemi kaldığı yerden devam edecektir. Ve yıllık iznini 4857. İş Kan. Madde 53?e göre kullanacaktır.İsteğe bağlı sigortalı olan babam ne zaman emekli olabilir?Sayın Ömer Dalımdu sizleri saygıyla selamlıyorum. Size sorum babamın isteğe bağlı sigortalılığı hakkında olacak.

Babam 2001 yılı Ekim ayından itibaren muntazam şekilde isteğe bağlı SSK primini yatırıyor. 2001 yılından önce çalıştığı yerlerdeki primlerle birlikte toplam primi 3674 gündür. En çok kafamızı karıştıran yeni yasa ile birlikte isteğe bağlı devam edenlerin prim gün sayısının 9000 gün olacağı söylentisidir. Biz 3600 günü doldurmasına rağmen emekli olacağı 2009 Aralık ayına kadar prim ödeyip askerlik borçlanmasıyla birlikte 5000 gün üzerinden emekli olmasını hesaplamıştık.. Fakat şimdi elimiz kolumuz bağlı. Siz ne tavsiye edersiniz?

1- 3674 gün üzerinden primlerini durdurup emekli yaşını bekliyelim mi?

2- Prim yatırmaya devam edelim mi?

3- Prim yatırmaya devam edersek yeni yasa bizi etkileyecek mi? Yani 9000 güne mi devam edeceğiz? Önerilerinizi bekliyoruz.

İlk işe giriş tarihi : 01.08.1986.

Doğum tarihi : 01.12.1952

Askerlik yaptığı hizmet: 24 ay (fakat askerlik borçlanması yatırılmamış.)

2008 Şubat ayı dahil toplam primi : 3674 gün.

Abdullah Emre-Mardin

Değerli okuyucular, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun çıktıktan sonra İsteğe Bağlı Sigorta?da bazı değişiklikler olacaktır. Bunları sıralamak gerekirse;

a) Sigortalıların, ödeyecekleri prim oranlarında artış olacaktır. Şu anki mevcut sisteme göre sigortalı, asgari ücretin yüzde 25?i oranında prim ödüyor. Fakat reformdan sonra yüzde 20 oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödeyecek. Yüzde 12 oranında ise Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyecek. Yani toplam yüzde 32 oranında prim ödeyecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar.

b) Şu anki mevcut şartlarda, isteğe bağlı sigortalı olmak için 1080 gün prim şartı aranmakta, fakat kanun yürürlüğe girdikten sonra bu şart aranmayacaktır.

c) İsteğe bağlı SSK primi ödeyenler, reformdan sonra 4/b eski adıyla (Bağ-Kurlu) sayılacaktır.

Yukarıda reformdan sonra isteğe bağlı SSK?da olacak değişikliklerden bahsettikten sonra, babanızın nasıl, ne şekilde emekli olabileceğine bakalım.

İlk Sigortalı olarak işe giriş tarihi : 01.08.1986

Doğum Tarihi : 01.12.1952

Şu an itibariyle prim gün sayısı : 3674 gün

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda babanız yaştan emekli olabilir.

Yaştan emekli olabilmesi için; 15 yıllık sigorta süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını yerine getirdiği tarihi bulmamız gerekir;

a) 3674 - 3600: 74 gün fazla ödenmiş prim ödeme gün sayısı var.

b) 01.08.1986 + 15 yıl = 01.08.2001 yılında sigortalılık süresini yerine getirmiş.

c) 01.12.1952 = 01.12.2007 yılında yaş şartını yerine getirmiş oluyor.

Bu durumda; 57 yaşında, yani babanız 01.12.2009 tarihinden sonra SSK?dan Yaştan emekli olabilir. Bu durumda Askerlik Borçlanmasına gerek yoktur.

Normal şartlarda Emekli olabilmesi için;

Askerlik süresini borçlandığı zaman, sigortalı işe giriş tarihi 24 ay ( 2 sene ) geriye gitmiş olacak. İlk sigorta başlangıç tarihi; 01.08.1984 olacak bu durumda SSK?dan normal emekli olabilmesi için gerekli şartlar;

a)25 Yıllık sigortalılık süresi

b)48 Yaşını tamamlanması

c) 5225 gün prim,

Şartları aranır.

Bugünden itibaren, aralıksız prim ödediğiniz zaman, 06.08.2010 tarihinden sonra SSK?dan normal emekli olabilir.

Askere gideceğim zaman kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilir miyim?

Ömer Bey, yaklaşık 3 yıldan beri bir firmada çalışıyorum. Bu yıl askere gideceğim, henüz ne zaman gideceğim belli değil. Askere gideceğim için kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilir miyim. Askere gideceğimi ne zaman işverene haber vereyim.?

Değerli okur, Askere giden personel, 1475 sayılı iş Kanununun (Eski) şu an halen yürürlükte olan 14 maddesi uyarınca, askerlik nedeniyle işten ayrılan kişiye kıdem tazminatı ödenir. Fakat çalıştığınız süre ne kadar olursa olsun işvereninizden ihbar tazminatı talep etme hakkınız yok. Diğer bir ifadeyle, Askere giden personele ihbar tazminatı ödenmez. Ayrıca askere gitmeden 4?5 ay öncesinde, Askere gideceğinizi belirten bir dilekçe yazıp çalıştığınız işyerinin insan kaynakları bölümüne vermeniz çok daha etik olur kanaatindeyim.


ÖMER DALIMDU

Muhasebe