İşsiz kadınlara iş için özel bir destek geliyorÜlkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik, hem üretimi ve ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkiliyor hem de sosyal sorunlar ve yoksulluğu beraberinde getiriyor.

İşsizliğin önlenmesinde en sağlıklı çözüm, istihdam kapasitesini artıracak yatırımların çoğalması, istihdam yaratmanın teşvik edilmesi, yeni iş alanlarının yaratılması ve aktif istihdam politikalarının uygulanması ile sağlanabilir.

Bu günlerde özellikle, istihdam yaratanların teşvik edilmesi ve öteden beri devam eden bazı sorunların giderilmesine yönelik, bazı çalışmalar göze çarpıyor. Bunlardan biri de şu anda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu?nda olan İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasıyla ilgili tasarıda yer alıyor.

ÖZEL DESTEK NE?

Tasarıda, işsiz kadınlar ile erkekler arasında ayırım yapılıp, kadınlar gözetiliyor...

İşsiz erkeklerde; yalnızca 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlara,

İşsiz kadınlarda ise, yaş sınırı aranmaksızın tamamına, "özel bir destek" getiriliyor (Tasarının tam metni ve gerekçesi için Bkz. www.yaklasim.com).

Tasarıya göre, yasanın yürürlük tarihinden itibaren, "bir yıl içinde" işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için;

- Prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin;

- Birinci yıl için yüzde 100?ü,

- İkinci yıl için yüzde 80?i, üçüncü yılda 60?ı, dördüncü yılda 40?ı, beşinci yılda da 20?si,

İşsizlik Sigortası Fonu?ndan karşılanacak.

Buna göre, yasanın 1 Haziran 2008?de yürürlüğe gireceğini varsayarsak; 1 Haziran 2009 tarihine kadar işe giren kadının, yaşı kaç olursa olsun, işverenin ödeyeceği yüzde 19,5 sigorta primi hissesi tutarı olan 118,64 YTL "İşsizlik Sigortası Fonu" tarafından karşılanacak (Bu tutar, şu andaki prime esas kazancın alt sınırına göre hesaplandı).

Böylelikle, genç erkekleri ve yaşı kaç olursa olsun özellikle kadınları işe alanlar, "işveren sigorta primi hissesi" ödemeyecekler. Ancak burada, prime esas kazancın alt sınırı esas alınıyor. Örneğin 2 bin YTL ücrette, bu tutarın işveren sigorta primi olan 390 YTL değil, alt sınırın işveren sigorta primi 118.64 YTL fondan karşılanacak.

ÖZEL KOŞULLAR

- İşverenlerin, yasadan yararlanabilmeleri için; aylık prim bildirgelerini zamanında vermeleri ve sigortalıların tamamına ait primlerin sigortalı hisseleri ile İşsizlik Sigortası Fonu?ndan karşılanmayan işveren hissesi tutarını, ödemiş olmaları gerekiyor.

- Mevcut bir işyerini kapatarak, yeni bir iş birimi olarak aynı faaliyete açılması veya çalışan sigortalıların bütün halinde devredilmesi halinde, prim avantajı uygulanmayacak.

- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde, doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler de uygulamadan yararlanamayacak.

- İlgili yasa maddesinin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde, işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak, bir yıl içinde işe alınan işçilerle ilgili olarak, prim avantajından yararlanılabilecek.

İşsizliğin ciddi sorun olduğu ülkemizde, işverenin ilave yeni işçileri işe almasını teşvik eden ve asgari geçim indirimi ile birlikte 165 YTL?yi bulan istihdam üzerindeki yükü aşağı çeken bu düzenlemenin, işsizliğin azalmasına önemli katkısı olacağı kuşkusuz.Şükrü Kızılot

Hürriyet 08.05.2008