Sigortalıların SSK-Bağ-Kur?da askerlik borçlanmaları nasıl yapılacak?

Son günlerde e-mail olarak askerlik borçlanmaları hakkında sorular geliyor. Bu nedenle bu haftaki yazımızda devredilen SSK?dan askerlik süresi borçlanmalarını ele alacağız. Askerlik borçlanması, er/erbaş veya yedek subay okulunda geçen hizmet sürelerini şartlara uygun olarak yapılıp ödenmesi halinde sigortalılık süresine eklenir. Askerlik borçlanması talebi sigortalının kendisi tarafından yapılacağı gibi ölümü halinde hak sahipleri eş ve çocukları tarafından da yapılabilir. SSK?dan askerlik süresi borçlanmaları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 60.maddesinde belirtilmiştir, buna göre;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 60/F maddesinde;

?Bu Kanun?a göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay Okulu?nda geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanun?un 78. maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanun?un 78. maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle, talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu Kanun?a göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür

Askerlik süresini borçlanma yapılabilmesi için, öncelikle Askerlik yükümlülüğünü fiili olarak yapılması ve kuruma yazılı talepte bulunmak gerekmektedir.


SSK?da Askerlik Borçlanmaları;
Konuyu bir örnek ile açıklayalım;

Bay A, askerlik süresi borçlanıp ödemek istiyor.

01.01.2008. - 30.06.2008 tarihleri arası Asgari Ücret: 608,40 YTL

1 aylık askerlik süresi ile ilgili ödeyeceği tutar : 608,40 X Yüzde 20?si : 121,68-YTL

Sigortalının 18 ay askerlik yaptığını varsayarsak 121,68 X 18 ay : 2.190,24-YTL ödeme yapması gerekir.

Yukarıdaki askerlik borçlanma tutarını kendi isteğiyle, 6 ay içinde taksitler halinde veya 6. ayın sonunda tek ödeme yaparak ödeyebilir. Fakat yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra söz konusu borçlanma bedelini 1 ay içerisinde ödemek gerekir.

Aynı örneği, yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra ödeme yaptığınızı varsayarsak;

01.07.2008.- 31.12.2008 tarihleri arası Asgari Ücret: 638,70-YTL

1 aylık askerlik süresi ile ilgili ödeyeceği tutar : 638,70, X Yüzde 32?si : 204,39 -YTL

Sigortalının 18 ay askerlik yaptığını varsayarsak 204,39 X 18 ay : 3.679,02-YTL ödeme yapması gerekir. Bu durumda fark; 3.679,02 YTL ? 2.190,24 YTL = 1.488,78-YTL daha fazla ödeme yapacaktır.

Bağ-Kur Sigortalılarının Askerlik Borçlanmalarında ise;

10. Basamaktan Bağ-Kur?a kayıtlı bir sigortalının;

10. Basamağın gelir tutarı 656,06-YTL ?nin yüzde 20?si 131,22-YTL ödeme yapacaktır.

1 aylık askerlik süresi ile ilgili ödeyeceği tutar : 131,22-YTL. dir.

Bağ-Kurlu kişinin 18 ay askerlik yaptığını varsayarsak 131,22 X 18 ay : 2.361,96 -YTL ödeme yapması gerekir.

Yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra ödeme yaptığınızı varsayarsak,

01.07.2008.- 31.12.2008 tarihleri arası Asgari Ücret: 638,70-YTL

1 aylık askerlik süresi ile ilgili ödeyeceği tutar : 638,70, X Yüzde 32?si : 204,39 -YTL

Sigortalı 18 ay askerlik yaptığını varsayarsak 204,39 X 18 ay : 3.679,02-YTL ödeme yapması gerekir. Bu durumda fark; 3.679,02 YTL ? 2.361,96 YTL = 1.317,06-YTL daha fazla ödeme yapacaktır.

Sonuç olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinde, askerlik borçlanması prim oranı yüzde 20?den yüzde 32?ye çıkacak. Bu durumda ödeyeceğiniz prim yüzde 20?den yüzde 32?ye çıkacak, yani yüzde 12 daha fazla prim ödeyeceksiniz.

Emeklilik süresi ile ilgili kısa bir hesaplama...

S.Ç., ilk işe başlama tarihiniz : 01.02.1977

Doğum tarihiniz : 01.04.1954

Prim ödeme gün sayınız: 1741

20 ay askerlik borçlandığı zaman 600 gün 1741+600: 2341 primi olacak

3600-2341:1259 / 360 : (3 yıl 5 ay 29 gün) daha prim ödediğiniz zaman 23.11.2011 tarihinden sonra devredilen SSK?dan emekli olabilirsiniz.


Ömer Dalımdu