Prim affıyla geçmiş yıl boşlukları ödenebilecek mi?1980 doğumluyum. 01.02.1999 tarihinden beri SSK?lıyım. Fakat çalıştığım işyerlerinden toplam 545 gün prim yattı. Bu af sayesinde 8 senelik süredeki yatmamış olan SSK primlerimi kendim yatırıp Mart 2008 tarihine kadar olan tüm prim borcumu ödeyebiliyor muyum? M.N.

Prim affı olarak adlandırılan düzenleme ile, SSK?ya prim borcu bulunan işverenlerin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları; SSK isteğe bağlı sigortalılarıyla topluluk sigortasına tabi avukat ve noterlerin prim borçları ile Bağ-Kur borcu bulunan sigortalıların borçlarını ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

Yoksa, geçmiş yıllarda sigortasız olarak çalışanların veya çeşitli nedenlerle sigorta gün sayılarında boşluk olanlar için geçmişteki gün boşluklarının doldurulmasının, boşta geçen sürelerin primlerinin ödenebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, 8 yıllık gün boşluğunu ödemeniz mümkün değildir. Özetle belirtmek gerekirse, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde geçmişteki gün boşluklarının doldurulabilmesi söz konusu olmayıp, bunun için ayrı bir yasa çıkması gerekmektedir.


Eksik günler tamamlanabilir mi?

Babamın 1970?li yıllarda sigorta başlangıcı var. Fakat emeklilik için gereken yaşını doldurmasına rağmen prim eksikliği dolayısı ile emeklilik hakkı kazanamıyor. Tahmini prim eksikliği 3000 gün civarında olup son çıkan af yasasından yararlanabilir miyiz? A.K

Sosyal güvenlik sistemimizde, yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanması, sanatçı borçlanması gibi borçlanmalar yapılmaktadır. Bunun haricinde prim affı ile geçmiş yıllardaki gün boşluklarının SSK primi yatırılarak hizmet kazanılamayacak, gün sayısı tamamlanamayacaktır.

Bağ-Kur borçluları da af kapsamında

03.01.1973 tarihinde SSK?lı olan bir sigortalı 1.815 prim ödeme gününe sahip ve 1956 doğumlu olup yıllar içerisinde Bağ-Kur kaydı bulunmaktadır. Bir dönemde Hem SSK?lı hemde Bağ-Kur?lu olmuştur. Bağ-Kurdaki primlerini ilk 2 sene ödedikten sonra Bağ-Kur?a hiçbir ödeme yapmamıştır. Şu anda da aktif Bağ-Kur sigortalısıdır. Bu sigortalı sizce Bağ-Kur?a prim borçlarını ödedikten sonra, Bağ-Kur?dan emekli olabilir mi? İlgili kurumlar arasında aktarım yapılabilir mi? SSK?dan emekli olabilir mi? S.a

Bağ-Kur sigortalısı olmasına rağmen Bağ-Kur prim borçlarını ödemeyenler de af kapsamında olacak. Bağ-Kur borçlarını ödedikten ve prim günü ile yaşını tamamladıktan sonra Bağ-Kur?dan emekli olabilir. Emekli olunurken SSK ve Bağ-Kur primleri birleştirilmektedir. SSK?dan emekli olunabilmesi için Bağ-Kur?dan ayrılıp 3,5 yıl SSK?lı olarak çalışması gereklidir.

Tescilsiz Bağ-Kur?lu primlerini ödeyebilecek

2000 öncesi mükellefiyeti bulunan ancak bu dönemlerde Bağ-Kur tescili bulunmayan 1479 sayılı yasaya göre zorunlu Bağ-Kur?lu sayılması gereken mükellef bu dönemlere ait prim borçlarını yeni prim affı yasasına göre ödeyebilecek mi? H.U

Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmesine rağmen, Bağ-Kur?a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların tescilleri 04.10.2000 tarihi itibarıyla başlatılmaktadır. Yani, tescilsiz Bağ-Kur?luların sigortalılığı 04.10.2000 tarihi itibarıyla başlatılacak olup bu tarihten önceki süreleri borçlanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bağ-Kur prim borçlarını ödemeyenler de af kapsamında olacağından, bugüne kadar Bağ-Kur?a kayıt olamamış sigortalılar da 04.10.2000 tarihi sonrasına ilişkin primlerini af kapsamında ödeyebilecek.

Resul KURT