Arkadaşlar

Diş kliniğine, mevcut mesul müdür yerine ortaklardan birini mesul müdür olarak atamak istiyoruz...
Ortakların hepsi münferiden imza yetkili müdürdür..
Sağlık bakanlığı Prosedürü hakkında bilgilerinizi rica ediyorum..

Saygılar..