Prim affından eski ortaklar da yararlanabilir!Kamuoyunda prim affı olarak bilinen 5763 sayılı Kanunla, Sosyal Güvenlik Kurumu?nun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmişti. Bugüne kadar yapılan prim borçlarının yapılandırmasından farklı olarak, hem basit ve anlaşılır hem de sigortalılarla işverenlere önemli avantajlar sağlanıyor.

Sosyal Sigortalar Kanunu?na göre, sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu?na olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından aynı zamanda yeni işveren de müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müteselsilen sorumlu olmakla birlikte, işyerini devreden işveren de, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumlu bulunmaktadır.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, eski işverenin borçları da kapsama dahil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, devir tarihinden önceki dönemlere ilişkin borçları için başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitle ödenebilecektir.

3600 günle emeklİlİk kalkmadI

Annem 01.07.1948 doğumlu. 1973 yılında SSK girişi var. 1973-74-75-76 yıllarında da toplam 680 gün prim ödenmiş. SSK internet sayfasında da bu döküm çıkmakta. Ancak Bursa SSK il müdürlüğüne sorduğumuzda bize hiç bir şekilde emekli olamayacağını söylüyorlar. Bize bu konuda yol gösterir misiniz? Gürbüz Özkan

Sosyal Sigortalar Kanunu?nda belli bir yaşı tamamlamış olup, prim gün sayısı emeklilik için yeterli olmayanlara 3600 günle yaştan emekli olma hakkı bulunmaktadır. 1973 SSK işe başlama tarihi olan sigortalı 55 yaşını ve 15 yıl sigortalılık süresini de doldurmuş olduğundan 3600 günle yaştan emekli olabilecektir.

Yaştan emeklilik için 680 gün yeterli olmayıp, askerlik borçlanması yaptıktan sonra kalan eksik günlerini isteğe bağlı sigorta veya SSK?lı olarak çalışmak suretiyle tamamlayabilir.

Meslek Lİsesİ stajI

01.10.1991 yılında lise 3. sınıfta DSİ?de staja başlamış ve stajımız haftada 3 gün okul bitimine kadar devam etmişti. Emeklilik konusunda bu tarih mi baz alınacaktır? İbrahim Doğan

Okurumuz gibi, pek çok meslek lisesi öğrencisinin merak ettiği bir konudur ?meslek lisesi stajının emekliliğe etkisi?.

3308 sayılı meslek eğitim kanunu uyarınca, işletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencileriyle Çıraklık eğitim merkezine devam eden öğrenciler için kısa vadeli sigorta kolu olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödenmektedir.

Yine söz konusu öğrenci ve çıraklar için emeklilikte geçerli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin primlerse ödenmemektedir. Diğer bir deyişle, 3308 sayılı Kanun kapsamındaki öğrenci ve çıraklıkta geçen sürelerde emeklilik primi ödenmediğinden hem sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmez, hem de prim gün sayısı olarak değerlendirmeye alınmaz.

Dolayısıyla okurumuzun 01.10.1991 tarihli stajı başlangıç tarihi olarak kabul edilmeyecek, normal sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarih emeklilikte esas alınacaktır.Resul Kurt