İsteğe bağlı sigortalılar 4/b?li sayılacak

10.03.1964 doğumluyum. 01.02.1981 tarihinde sigortalı bir işe başladım. 30.04.1996 tarihine kadar tahminen 3500 gün pirim ödedikten sonra 01.05.1996 tarihinde vergi mükellefi oldum. 30.06.2006 tarihinde kadar 10 yıl Bağ-Kur?luydum. 30.06.2006 tarihinde vergi mükellefiyeti işimi terk ettim. 10.07.2006 tarihinde aktif sigortalı bir işe başladım. 01.08.2006 tarihinden itibaren de isteğe bağlı sigortalı oldum, halen kesintisiz olarak ödüyorum. Ancak 15.08.2006 tarihinde yeniden vergi mükellefi oldum ama isteğe bağlı sigortalılığım kesintisiz devam etmektedir.
Yeni çıkan 5510 sayılı sosyal güvenlik kanununa istinaden nasıl emekli olacağım? Durumum: giriş SSK + Bağ-Kur + isteğe bağlı sigorta devam ediyor. Bu durumda 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasa beni ne şekil etkileyecek? Bağ-Kur kapsamına mı tabi olacağım? SSK?dan emekli olmam için ne yapmalıyım? İsteğe bağlı sigortaya bu yasadan önce girdiğim için avantajım olur mu, yoksa 01.10.2008 tarihinden itibaren otomatikman Bağ-Kur sigortalısı mı olacağım?
Tereddüt ettiğim konu son 7 yılda yeni yasa yürürlüğe girince baktığımda 10 yıl Bağ-Kur + 2 yıl isteğe bağlı sigorta ve 1 Ekimden sonra ödeyeceğim isteğe bağlı SSK da durum ne olur?
A.A.
Yeni yasa 1 Ekim 2008?de yürürlüğe girdiğinde, 1 Ekim 2008?den itibaren geçen isteğe bağlı sigortalılık süreleri 4/b (şimdiki Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İsteğe bağlı sigortanızın 1 Ekim 2008?den önce başlamış olması bu durumu değiştirmiyor. Bu nedenle 1 Ekim 2008?den itibaren 4/a (şimdiki SSK) kapsamında çalışarak son 3,5 yılı tamamlamalısınız. Tabi bunun için vergi kaydınızın da kapanması gerekiyor. Aksi halde 4/a kapsamında çalışamazsınız.
Diğer yandan 1.8.2006 tarihinden itibaren başlayan isteğe bağlı sigortalılığınızın vergi mükellefi olduğunuz 15.8.2006 tarihinden sonraki bölümü, emekli olurken sorun yaratabilir.
Her ne kadar Bağ-Kur'un (Devredilen) halen yürürlükte olan 279 sayılı Genelgesinde, Bağ-Kur'a tabi sigortalılığın başlayacağı tarihte veya daha önceki bir tarihten itibaren diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında bulunanların bu kuruluşlardaki sigortalılıkları zorunlu veya isteğe bağlı olarak devam ettiği sürece, Bağ-Kur Kanunu kapsamına alınmayacakları belirtilmiş olsa da, 506 sayılı SSK?nın 85. maddesinde, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden itibaren isteğe bağlı sigortalılıklarının sona ereceği hükmü yer alıyor.

Buna rağmen Bağ-Kur tarafından çıkartılan 279 sayılı Genelgeye dayanarak sigortalılar, Bağ-Kur üniteleri tarafından yanlış yönlendirilmekte ve isteğe bağlı SSK sigortalılarının, SSK sigortalılığının devam edeceği kabul edilmektedir. Ancak, emeklilik aşamasında sorunlar ve buna bağlı mağduriyetler ortaya çıkabilmektedir.

Sezgin Özcan