18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın kadınların, istihdamı halinde işveren sigorta primi hissesinin birinci yıl tamamı, ikinci yıl yüzde 80' üçüncü yıl yüzde 60'ı dördüncü yıl yüzde 40'ı, beşinci yıl yüzde 20'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bir işyerinin kapatılarak başka bir adla yeniden açılması, şirketler arasında istihdam kaydırılması gibi durumlarda bu teşvik verilmeyecek.

şimdi ağustos ayında yukarıdaki şartları taşıyan 2 kişi işe alacağız.
bu prim indiriminden faydalanabilmek için izlememiz gereken yol nedir? kurumlara bilgi verecek miyiz?

bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını rica ediyorum.