Fiili Hizmet Zammı Yönetmeliği (Taslak)

Taslakla ilgili, öneri, eleştiri ve değerlendirmelerinin ilgili birime en kısa sürede ulaştırılması amacıyla -> sigortalimevzuat@sgk.gov.tr