KEY ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

5664 sayılı Kanun gereğince yapılacak olan KEY ödemelerine ilişkin Emlak
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından açıklanan listede ismi yer
almayanlardan konut edindirme yardımına müstahak bulunduğunu veya açıklanan
tutardan daha fazla olması gerektiğini ileri sürenler ile açıklanan listede isimleri
bulunmakla birlikte T.C. kimlik numarası bulunmayanların kuruma yapacakları
müracaatları ile ilgili olarak;

* 1987-1995 yılları arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmakta
iken, adlarına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilenler, çalıştıkları işyerinin
işlem gördüğü SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE,

* SSK emeklisi iken, konut edindirme yardımından yararlanmak için Kuruma
başvuruda bulunarak adlarına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilenler,
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PRİM TAHSİLAT DAİRE
BAŞKANLIĞINA,
* 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile SSK emeklilerinden T.C. kimlik
numarası bulunmayanlar, SOSYAL GÜVENLİK İL/ MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE,
* 1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
çalışan memurlar, çalışmış olduğu KURUMLARINA,
* Memur emeklisi iken, Konut Edindirme Yardımından yararlanmak için T.C.
Emekli Sandığına müracaatta bulunarak adlarına Konut Edindirme Yardımı tahakkuk
ettirilenler, SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ aracılığıyla
ya da doğrudan SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Milli
Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan KAMU
GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA,

* 506 sayılı Kanunun Geçici 20 inci maddesi kapsamındaki banka, sigorta ve
reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan kişiler,
ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA,
27/07/2008 ila 27/10/2008 TARİHLERİ ARASINDA
YAZILI OLARAK BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR
İtiraz dilekçesi ;