Eskiye dönük borçlanmaEskiye dönük borçlanma yapma imkânı var mı?

S.K.: Tahsin Bey, mesleğe giriş tarihim, 20.04.1982. Son basamak, 02 ve tarih 01.05.1983 olup 07.08.1998 tarihinde 1000 YTL; 30.09.2002 tarihinde ise 7450 YTL borç ödeyip Bağ-kur'dan ayrıldım. Şu anki durumum "terk etmiş sigortalı"dır. Şu an hiçbir sigorta kurumunda kaydım yok. Bağ-kur'a tekrar dönme hakkım var mı? Varsa eski haklarım saklı mıdır? Eğer değilse "İsteğe Bağlı Sigortalılık" hakkından yararlanma imkanım veya eskiye dönük borçlanma yapma imkanım var mı?

C: Birçok okurumun bu anlamda sorusu nedeniyle önceden yazdığım cevabı tekrarlamakta yarar var. Eskiye dönük borçlanma yapma imkânı yok. Çünkü bağımlı veya bağımsız bir çalışma olmadan zorunlu sigortalılık veya kuruma başvurulmadan isteğe bağlı sigortalılık borcu doğmamakta ve boş zaman olarak tabir edilen dönemlerin sosyal güvenlik prim ödemesine konu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ama okuyucum, devredilen Bağ-kur birimlerine isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda bulunarak, eski sigortalılığını devam ettirme hakkına sahip bulunmaktadır. Böylece bağımsız iktisadî faaliyeti nedeniyle zorunlu sigortalı değilse, isteğe bağlı sigortalılık işlemlerini yaparak primlerini ödemeye başlamalıdır. 9000 gün prim ödeyerek, yaşını da doldurarak emeklilik hakkını elde edebilecektir. Emeklilik alternatiflerinden sadece birisi budur. Diğer bilgileri olmadığı için, detay araştırmasını sigortalımız, kendisi yapmalıdır.

Çakışan Bağ-kur-SSK sigortalılığım hakkında ne yapayım?

E.D.: Sayın Tahsin Bey, Yeni Şafak gazetesinde konu ile ilgili yazınızı okudum. Ben de, 2002 yılında SSK'ya giriş yapmış olup, SSK primlerimin ödenmediği bir zaman diliminde (2006) şirket kurduğum için Bağ-kur'a giriş yaptırmış bulunmaktayım. Fakat Mart 2008 itibariyle SSK primlerim yatırılmaya başlandı. Böylelikle Mart 2008'den itibaren hem SSK primlerim yatıyor, hem de Bağ-kur primlerim gözüküyor. Bu nedenle yeniden Bağ-kur borçlarının yapılandırılması kapsamında problemle karşılaştım ve Bağ-kur, şu an benden Mart-Eylül arasındaki primlerimi istiyor. Konu hakkında yeterince aydınlatıcı bilgiler vermişsiniz. Anladığım kadarı ile SSK'ya yatırılmış olan primlerimi SSK'dan talep ederek Bağ-kur'a gidip prim borcumu kapatacağım. Bunun için SSK'ya ne şekilde başvurabilirim? Konu hakkında tekrar yardımcı olabilir misiniz?

C: Okuyucumun sorusuna zorunlu Bağ-kur sigortalılığı doğrultusunda çözümleme yapılacaktır. Bu şartlara göre okuyucum, vergi mükellefiyet durumunu gözeterek, öncelikle Ticaret Sicili Memurluklarıyla Ticaret Odası'ndan şirket ortaklıkları hakkında Bağ-kur sigortalılığı belgesi hazırlayıp devredilen Bağ-Kur Müdürlüğüne vermeli ve tescil işlemleri yaptırmalıdır. Çünkü işçi olarak ayrı bir işverenin yanında çalışması olmadığı halde işçi olarak primleri ödenmiş. Bu durumda, elbette Bağ-Kur kayıtlarında borçlu çıkacaktır. Ancak SSK sigortalısı olarak ödediği primlerin sigortalılık çakışması bulunduğunu, 5458 sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca sözkonusu Bağ-kur borçlarına mahsup işleminin yapılmasını anılan Bağ-kur biriminden dilekçeyle talep edilmelidir. Yani devredilen görevli Bağ-kur birimine hitaben yazılacak dilekçeyle, yanlışlıkla ödenen sigorta primlerinin gerekli bilgilerle birlikte, devredilen sorumlu SSK biriminden talep edilmesi gerektiği, anılan hüküm uyarınca çıkarılan Genelgeler gereğince, devredilen Bağ-kur'a borçlarına böylece mahsubunun sağlanacağı belirtmek istiyorum. Bu başvurular sonrasında SGK İl Müdürlükleri, Bağ-Kur ile paralel olarak gerekli hesaplamaları yapacak ve borcu ödenen prim tutarları oranında tasfiye edilecektir. Eğer fazla ödeme yapılmışsa borcu çıkmayacaktır. Sigortalılığın çakışması nedeniyle yapılacak mahsuplaşma işlemlerinin bitirilmesi biraz zaman almaktadır. Bu nedenle Bağ-kur prim borçlarının elden geldiğince ödenmesine yine özen gösterilmelidir.


ferhat

kaynak:Tahsin Sınav