Reformla SSK'lı çalışanların bildirimi nasıl olacak?Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenlerin yükümlülükleri de arttı. Reformla birlikte işverenlerin SSK'lı personelinin bildirimini nasıl yapacakları konusunda detaylı bilgiler vereceğim.

4/a (SSK) sigortalı sayılanlar için
1 Ekim'den itibaren yeni dönemde 4/a (SSK)'lı kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalı hak ve yükümlülükleri; çalışmaya, mesleki eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren başlayacak. Sigortalıların çalıştırmaya başlanılması halinde bu durumun işe giriş bildirgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesi gerekecek. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli bir husus da herhangi bir istisnai kapsama girmeyen 4/a'lı (SSK) sigortalıların işe başlatılmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesiyle işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir.

İstisnai olarak da
İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılan sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün sigortalı işe giriş bildirgesiyle SGK'ya bildirilecek. Yabancı ülkelerde sefer yapan ulaştırma araçlarına, sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar...
SGK'ya ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde...
Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde...
SGK'ya verilmesi halinde sigortalık başlangıcından önce bildirilmiş sayılacak.

SSK'lı (4/a)'da kendini bildirebilecek
4/a'lı sigortalılar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK'ya da bildirebilecekler.
Sigortalının kendini bildirmemesi sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecek...

Reformun getirdiği yenilikler

Sosyal Güvenlik Reformu yürürlüğe girdi. Girmesine rağmen okurlarımız reformun çalışma hayatına neler getirdiği konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. Reformla ilgili yenilikleri aktarmaya devam edeceğim.

Güncelleme katsayısı nasıl belirlenecek
1 Ekim'den önceki uygulamada SSK ve Bağ-Kur'da, TÜ- FE ve GH'nin (% 100'ü) çarpımı ile aktif sigortalılıkta geçen prime esas kazançlar aylık bağlama yılına kadar güncellenmekteydi.
Emekli Sandığı'nda ise en yüksek ek göstergeli görevine ait keseneğe tabi kazancı esas alınmaktadır. 1 Ekim'den sonra reform ile SSK, Bağ- Kur'lular ile ilk defa bu kanundan sonra göreve başlayacak kamu görevlileri için TÜFE'nin tamamı ve GH'nin yüzde 30'unun toplamı alınarak kazançların güncellenmesi getirilmiştir.

Aylıkların artırılması nasıl olacak?
1 Ekim'den önce 4447 sayılı kanuna göre SSK ve Bağ- Kur'da aylıklar TÜFE ile Emekli Sandığı'nda ise memur maaş katsayısıyla artırılmaktaydı. Yeni dönemde 5510 sayılı kanunla SSK, Bağ-Kur ve bu kanundan sonra ilk defa işe giren kamu görevlilerinin aylıkları her altı ayda bir gerçekleşen TÜ- FE oranlarına göre artırılacaktır.
Mevcut kamu görevlilerinin aylıkları ise memur maaş katsayısıyla artırılacaktır. Yeni yasadan sonra işe başlayanlara daha düşük oranda emekli aylığı bağlanacak.

Çalışanların askerlik borçlanması zamlandı
1 Ekim'den önce askerlik borçlanması yapmayanlar bu tarihten sonra askerlik borçlanmasını zamlı ödeyecekler.

Erken yaşlanana emeklilik avantajı var
Reform kanunu ile erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar 50 yaşını doldurdukları ve yaş dışındaki diğer koşulları sağladıkları takdirde emekli aylığına hak kazanması mümkün olacak.

Fiili hizmet zammından yararlanamayacak meslekler
Yeni kanunun 1 Ekim itibarı ile yürürlüğe girmesiyle birlikte; fiili hizmet zammından yararlanamayacak meslekler en çok merak edilen kısım.
Bu konuya ileriki günlerde geniş zaman ayıracağım ama kısaca bugün bu meslekleri saymadan da geçmek istemiyorum.
Bu meslekler; basın ve gazetecilik yapılan iş yerlerinde 4857 sayılı iş kanununa göre çalışanlar, gemi adamları, gemi ateşçileri, gemi kömürcüleri, dalgıçlar, havayollarının uçuş personeli, lokomotif makinistleri, PTT dağıtıcıları, 5953 sayılı kanuna göre çalışan gazeteciler, TRT'de haber hizmetlerini yapan ve haber hizmetlerinde fiilen çalışanları örnek vermek mümkün...

Yaşlı ve özürlü aylıklarına af geldi
2022 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 81 bin yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza kanunu bilmemelerinden veya uygulamadan kaynaklanan sebeplerle yapılan yersiz ödemelerin terkini ile icrai takibatların kaldırılması sağlanmıştır.

Başka gelen yenilikler neler?
* SSK'lılar ve Bağ-Kur'lulara 30 günlük prim ile sağlık hizmetinden yararlanma olanağı geldi.
* At yarışlarında görev yapan jokey ve antrenörlerde 4/b'li (Bağ-Kur) olacak.
* Emekli Sandığı mevzuatı çerçevesinde 15 yıl hizmeti ve 61 yaş, 25 yıl hizmeti olması şartıyla büyükşehir belediye başkanlarına 1.187.88 YTL, il belediye başkanlarına 1.039.21 YTL, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 593.83 YTL, diğer belediye başkanlarına 445.37 YTL tutarında makam, temsil veya görev tazminatları alma imkanı getirildi.
* 60 gün borcu olan Bağ-Kur sigortalıları (4/b) sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Erdal Aydın