sistem dışarı atıyor birkaç saatimi aldı ama en sonunda bildirgemi alabildim.